Գայանե Ռազմիկի Հովհաննիսյան

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կրթություն 

Անգլերենի և ֆրանսերենի ուսուցչի որակավորում, կարմիր դիպլոմ 1987թ,

Բրյուսովի անվան համալսարան, Երևան

բանասիրական գիտությունների թեկնածու - 1993թ․, Մոսկվա

բանասիրական գիտությունների դոկտոր - 2000թ․ Երևան

լեզվաբանության պրոֆեսոր 2005թ․

(+374 10) 522 020/2-47
Էլ. փոստ`
grhovhannisyan@bryusov.am
Գայանե Ռազմիկի Հովհաննիսյան
ԲՊՀ Անգլերենի թարգմանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2021թ. - մինչ այժմ Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ, ԲՊՀ

2013 - 2021թթ. անգլերենի դասախոս, գիտության գծով խորհրդատու - Անգլերենլեզվի ֆակուլտետ, Մասկատի տեխնոլոգիական և կիրառական
գիտությունների համալսարան, Օման

2010 - 2013թթ. Լեզվաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, Եվրոպական Տարածաշրջանային Ակադեմիա, /համատեղությամբ/

2007 - 2012թթ. ԵՊԼՀ անգլերենի հաղորդակցման ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

2000 - 2007թթ. ՀՊՄՀ անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

2000 - 2013թթ. խոսքի և ձայնի նույնացման լեզվաբան-փորձագետ, ՀՀ արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոն
արտահաստիքային, ապա համատեղությամբ

1998 - 2000թթ. Երևան ՄԱՆՑ համալսարանի անգլերենի ամբիոնի վարիչ

1996 - 2001թ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

1990 - 1993թթ. ՌԴ ԳԱ Լեզվաբանության ինստիտուտի ասպիրանտ, Մոսկվա

1995 – 1996թթ. ՌԴ ԳԱ Լեզվաբանության ինստիտուտի դոկտորանտ, Մոսկվա

1995 - 1996թթ. անգլերենի դասախոս, գիտական քարտուղար, Լև Տոլստոյի անվան լեզուների և մշակույթի համալսարան, Մոսկվա /համատեղությամբ/

1994 - 1995թթ. լեզուների գծով փոխտնօրեն, թիվ 1650 բազմալեզվության դպրոց, Մոսկվա, ՌԴ

1987 – 1989թթ. անգլերենի ուսուցիչ, Մխիթար Սեբաստացի թիվ 183 դպրոց, Երևան

Դասավանդած առարկաներ

➢ Անգլերեն - տեսական և գործնական, տարբեր մակարդակներ և մասնագիտացումներ
➢ Ընդհանուր լեզվաբանություն
➢ Հոգելեզվաբանություն / հեղինակային/
➢ Հաղորդակցումտարբեր գործառական ոլորտներ
➢ Լեզվի փաստագրում և նկարագրության մեթոդներ
➢ Անգլերենի դասախոսական և ուսուցչական համակազմի վերապատրաստում
➢ Ռազմական լրագրողների վերապատրաստում
➢ Հասարակագիտական առարկաների ուսուցիչների վերապատրաստում Հասարակության գենդերային հիմնախնդիրներ - ՀԿ-ների վերապատրաստում
➢ Բանակցություններ և խաղաղարարություն - ՀԿ-ների վերապատրաստում

Միջազգային գիտահետազոտական ծրագրեր

2010թ. հետազոտող ֊ ԱՄՆ, Հս․ Կարոլինայի Ապալաչյան Պետական, Համալսարան․ «Համալսարանի կառավարման աջակցության ծրագիր» UASP IREX, USA

2008 - 2009թթ. հետազոտող, ստեղծագործական խմբի անդամ ֊ բազմալեզու կրթության և բովանդակահեն լեզվուսուցման եռամյա ծրագիր․ Ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոն, Գրաց, Ավստրիա ConBat+ program, ECML, Graz.

2009թ. IREX PFSP, Արդյունավետ hաղորդակցման դասընթացի ստեղծման դրամաշնորհային ծրագիր

2007-2008թթ. ՀՀ ներկայացուցիչ, Մ․ Թորեզի անվան լեզվաբանական համալսարանի երկամյա «Լինգվապարկ» ծրագիր, Սուզդալ, ՌԴ

2002- 2006թթ. ԱՄՆ Ջորջ Մեյսոնի Համալսարանի կրթության ֆակուլտետի հետազոտող այցելու «Բազմաբաղադրիչ ուսումնական ծրագրերի մշակում»  հետազոտական խմբի անդամ, գրքերի հեղինակ, խմբագիր, մինչև (IREX USA Multiple Component Curriculum development and Teacher Education Project),

2002թ. Քեմբրիջի համալսարանի Նյու Հոլ քոլեջի և Անգլերենի Կիրառական լեզվաբանության կենտրոնի այցելու հետազոտող

Գիտական - կրթական այլ գործունեություն

➢ ղեկավարած և հաջողությամբ ավարտված 14 թեկնածուական հետազոտություն
➢ մագիստրոսական և բակալավրական թեզերի գիտական ղեկավարում, գրախոսում,
➢ պաշտպանությունների կազմակերպում,
➢ տարբեր քննական հանձնաժողովներ,
➢ միջազգային ծրագրերի ընտրական հանձնաժողովներ
➢ միջազգային գիտական պարբերականների արտաքին գրախոս, խմբագիր
➢ գիտաժողովների կազմակերպում
➢ բուհական դասընթացների, ծրագրերի, պլանների

2000-2013թթ.

019 մասնագիտական խորհրդի մշտական անդամ
059 մասնագիտական խորհրդի անդամ
002 մասնագիտական խորհրդի հրավիրվող անդամ

HYPIA – Hyperpoyglot International Association միջազգային ասոցիացիայի գիտահետազոտական խմբի անդամ