(+374 60) 830 111/ (2-33/2-27)
Էլ. փոստ`
ehghazaryan@bryusov.am
Էլիզա Հենրիկի Ղազարյան
ԲՊՀ Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

Էլիզա Ղազարյան, բ.գ.թ.,դոց.

Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ

Հայաստանում գերմաներենի ուսուցիչների միության նախագահ 

Հետազոտության ոլորտները. զուգադրական իմաստաբանություն, քերականություն, հոգելեզվաբանություն, գերմաներենը որպես օտար լեզու

Մասնագիտական կրթություն

02.2007   Շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ

07.2004   Շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան «Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն»  և «Գերմանական լեզուներ» դասիչներով

04. 2004 Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն. Թեմա. Ժամանակի բառիմաստային կարգը գերմաներենում և հայերենում /հոգելեզվաբանական վերլուծություն/

2002 -2003 Ֆրայբուրգի համալսարան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն

2000-2004  Լեզվաբանության ամբիոնի հայցորդ, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

1985 -1990 Վ. Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ, գերմաներենի և անգլերենի ուսուցչի որակավորում

Մասնագիտական գործունեություն 

2013 թվականից Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ, Երևանի պետակական լեզվահասարակագիտական համալսարան

2012-2013  Գերմաներենի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, Երևանի պետակական լեզվաբանական համալսարան

2009-2012  Լեզվաբանության և հաղորդկցման տեսության ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

2007-2009  Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

02-07. 2007 Լեզվաբանության և հաղորդկցման տեսության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

2005-2007  Լեզվաբանության և հաղորդակցության տեսության ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

2003-2005  Երկրոդ օտար լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս, գերմաներենի սեկցիայի վարիչ, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

1996-2003   Գերմաներենի ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան

2002-2007   Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ, Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ

1993-2002   Պրակտիկայի բաժնի վարիչ, Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ

1990-1993   Գերմաներենի դասախոս, Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Վերապատրաստումներ / հետազոտական ծրագրեր  (ընտրողաբար)

06.- 08. 2016 Հալլե-Վիթենբերգի Մարտին Լութերի համալսարան, ԴԱԱԴ

06-09 2015 Էսսեն-Դուիզբուրգի համալսարանի գերմանիստիկայի ինստիտուտ, KAAD

07. 2014 Մշակույթ և լեզու, Զալցբուրգ, BMUK

2013-01.2014 Ռոստոկի համալսարանի գերմանիստիկայի ինստիտուտ, DAAD

07.- 08. 2012  Հալլե-Վիթենբերգի Մարտին Լութերի համալսարան, GIP

2009-2010  Վերապատրաստողների վերապատրաստում «Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն /երմաներենի/՚ թեմայով, ՙԿրթության որակ և համապատասխանեցում» ծրագրի շրջանակներում:

2007-2008 «Քեմբրիջ կրթություն» և «ԷՅ ԲԻ ՅՈԻ Քնսալթ» միջազգային խորհրդատվական ընկերությունների փորձագետների կողմից անցկացված սեմինարներ, աշխատաժողովներ, խորհրդատվություններ գերմաներենի ընթացիկ գնահատման թեստային առաջադրանքների ժողովածու կազմելու  և մեթոդաբանության մշակման նպատակով, Համաշխարհային բանկ, ԿԳ նախարարություն, ԾԻԳ

01.-10. 2003 Ղեկավարման մենեջմենթ, ԳՖՀ, Ֆրայբուրգ, Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարություն BMZ, InWEnt