ԵՊԼՀ-ի Ուսումնական բաժնի պետ

Հեռ. (+374 11) 300150
011-300-111 (2-09/2-10)
Էլ. փոստ`
usmas@brusov.am
Աշխեն Բաբայան
Ուսումնական բաժնի պետ

Աշխատանքային գործունեություն

1983-1994 - Մասիսի շրջանի Մարմարաշենի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

1993-1997 – «Հայոց լեզու և գրականությունը դպրոցում» գիտական ամսագրի գիտական քարտուղար

1997- 2005 - «Հայոց լեզու և գրականությունը դպրոցում» գիտական ամսագրի (վերանվանված՝ «Մայրենի») պատասխանատու քարտուղար

1996-1999 – ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանի հայոց լեզվի դասախոս

1999-2008 - «Իմաստասեր վարժարանի» փոխտնօրեն

2002-2016 – Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի (ԵԿՏԱ) հայոց լեզվի դասախոս

2004-2006 – ԵԿՏԱ-ի «Զբոսաշրջության և հումանիտար առարկաների» ամբիոնի վարիչ

2008-2012 -  ԵԿՏԱ-ի «Լեզվաբանության» ֆակուլտետի դեկան

2012-2013 – ԵԿՏԱ-ի «Լեզվաբանության և զբոսաշրջության դեպարտամենտի» վարիչ

2013-2016 – ԵԿՏԱ-ի «Լեզվաբանության» ֆակուլտետի դեկան

2016-2017- Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի (ԵՊԼՀ) թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

2017 մինչ այսօր – ԵՊԼՀ-ի ուսումնական բաժնի պետ