(+374 60) 830 111/ (3-13/3-14)
Էլ. փոստ`
preducenter@brusov.am
Արուսյակ Ալիկի Ղարիբյան
ԲՊՀ Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Գիտական աստիճանը՝ Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
Գիտական կոչումը՝ Դոցենտ,
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ Հայոց ինքնության դրսևորումները «Սասնա ծռեր» էպոսում (փիլիսոփայական վերլուծություն)

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2010 -2014 - Ասպիրանտուրա` ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության պատմության ամբիոն
2007 – 2009 - Մագիստրատուրա` ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության պատմության ամբիոն
2003 – 2007 - Բակալավրիատ` ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2011- մինչ օրս - դասախոս, ՀԱԱՀ հասարակական գիտությունների ամբիոն
2021-2022 - դասախոս, ՀՊՄՀ Գ.Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում
2021 - մինչ օրս - դոցենտ, ՀԱՊՀ հասարակական գիտությունների ամբիոնում
2020 - 2022 - դասախոս, Եվրոպական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ամբիոն
2012-2017, 2020-2021 - դասախոս Մոսկվայի Կ. Ի. Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական բժշկագիտության և կենսատեխնոլոգայի պետական ակադեմիայի երևանյան մասնաճյուղ
2011-2019 - գիտխմբագիր, «Հայկական հանրագիտարան․ հրատարակչություն» ՊՈԱԿ
2018–2019 - խմբագիր, սրբագրիչ, ՀՀ ԳԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն ՊՈԱԿ
2017–2018 - խմբագիր, Ակադեմիկոս Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ
2009-2020 - դասախոս, Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի, «Ուրարտու համալսարան»
2008-2009 - դասախոս, Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

2022 մայիս-հունիս - «Փափուկ հմտությունների զարգացումը որպես զբաղվածության առանցքային գործիք․ V4 փորձի փոխանցումը» նախագիծ, մոդուլ՝ Հաղորդակցման հմտություններ  կազմակերպիչ՝ Վիշեգրադ+ (Visegrad+) հինադրամ 
2022 մայիս - Միջազգային աշխատանքային շաբաթ Տուշայի համալսարանում, Իտալիա, Վիտերբո
2022 ապրիլ - մայիս - «Գիտահետազոտության մեթոդաբանություն», «Գիտական նորարարությունների առևտրայնացում», «Ուսանողակենտրոն դասավանդման մոթեդաբանություն», FAST, Aston University
2022 ապրիլ-մայիս - Որակավորման բարձրացման ծրագիր «Միջազգային հարաբերությունները գլոբալ փոփոխությունների դարաշրջանում» թեմայով, քաղաքագիտություն ուղղվածությամբ, կազմակերպիչ՝ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտ, ՌԴ,Մոսկվա
2022 մարտ - «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար և կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման եվրոպական թյունինգ մոդուլային ուսուցման համակարգ» դասընթացների շարք, Էրասմուս + ՀԳ2, SMARTI
2022 հունվար - դասախոսների վերապատրաստում, «Ներգրավված քաղաքացի» համալսարանական դասընթաց, կազմակերպիչ IFES
2021 նոյեմբեր - «Կապերի ընդլայնում, թիմային և անհատական զարգացում» , կազմակերպիչ ICARE հիմնադրամ
2021 հուլիս, սեպտեմբեր - Գրի վարպետության դասընթաց, կազմակերպիչ՝ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ
2021 ապրիլ - «Միջազգային պարբերականներում գիտական հոդվածների տպագրության նախապատրաստում» թեմայով առցանց վերապատրաստում, կազմակերպիչ՝ Elsevier, Researcher Academy
2020 հուլիս - Հայաստան–Արցախ–Սփյուռք աշխատաժողով, կազմակերպիչ՝ Edu Armenia
2019 օգոստոս - «Ակադեմիական գրագրության հմտությունների կատարելագործում» դասընթաց, ամառային միջազգային դպրոց Ռադբաուդ համալսարանում, Նիդերլանդներ
2018-2019 - «Խթանել օրգանական գյուղատնտեսությունը Հայաստանում» ծրագիր, կազմակերպիչներ՝ ICARE հիմնադրամ, ՀԱԱՀ, Վիեննայի Բոկու համալսարան
2019 մայիս - Էրասմուս+ միջազգային շարժունության ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում Իտալիայի Տուշայի համալսարանում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

2019 նոյեմբեր 26 - «Հայ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրները արդի ժամանակաշրջանում. մարտահրավերներն ու դրանց լուծումները», ՀՀ, Երևան
2019 հոկտեմբերի 25-26 - «Անձի զարգացման հիմնախնդիրներրը գլոբալացման պայմաններում. հոգեբանամանկավարժական տեսակյուններ» թեմայով II միջազգային գիտաժողով, ՀՀ, Երևան
2016 նոյեմբերի 22-23-ին - «Կյանքը և փիլիսոփայությունը» խորագրով միջազգային գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Գ. Բրուտյանին, ՀՀ, Երևան
2015 ապրիլի 19-23-ին - IJAS միջազգային գիտաժողով, Սոցիալական և հումանիտար գիտություններ, Ավստրիա, Վիեննա

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

10 գիտական հոդված, որից 1–ը համահեղինակությամբ և 1 մեթոդական ձեռնարկ

Լեզուների իմացությունը` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակ՝ https://bit.ly/3Szkbn1: