Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

2002-2007 Վ. Բրյուսովի պետական լեզվաբանական համասլարանի «Անգլերեն լեզու և երկրագիտություն» մասնագիտության գերազանցության դիպլոմ

2019 Պորտուգալիայի բարձրագույն տեխնիկական համալսարանի «Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ռազմավարության մշակում» դասընթացի հավաստագիր

2017 Հայաստանի ամերկյան համալսարանի «Հետազոտական մոթոդներ» դասընթացի հավաստագիր

2016 Եվրոպայի խորհրդի Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնի «Դասավանդման մեթոդների գնահատման նպատակով հետազոտության մշակում» դասընթացի հավաստագիր:

(+374 10) 522 020 / 206
Էլ. փոստ`
ahhovhannisyan@bryusov.am
Անի Հովհաննիսյան
Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2018 մինչ օրս՝ ՀՀ Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի բարձրագույն կրթության մասնագետ

2017-2021 Երևանի պետական բժշկական համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

2015-2021 Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի «Միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի ուսանողների համալրման համակարգող

2015-2016 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական

2012-2015 Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ խմբի քարտուղարության փորձագետ

2011-2012 Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակի Բուլղարիայի ամերիկյան համալսարանի ծրագրի համակարգող

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2022 հունիսի 1-ից մինչ օրս Եվրոպայի խորհրդի Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնում  ՀՀ ներկայացուցիչ

2019-2021 ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչը Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ խմբի «Ուսումնառություն և դասավանդում» խորհրդատվական խմբում

2015-2018 Կրթության բարեվարքության, թափանցիկության և էթիկայի համաեվրոպական պլատֆորմի Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար խմբի անդամ

2015-2018 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ խմբի «Նոր նպատակների քաղաքականության մշակում» աշխատանքային խմբում

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ և ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հանդիսանում է բարձրագույն կրթության բարեփոխումների վերաբերյալ մի շարք ձեռնարկների և զեկույցների հեղինակ և համահեղինակ:
Եվրոպայի խորհրդի, ինչպես նաև ՀՀ բուհերի կողմից իրականացվող բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետ է:

ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Մասնակցել է ավելի քան 50 միջազգային համաժողովների, աշխատաժողովների և սեմինարների:

ԼԵԶՈՒՆԵՐ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Էլ. ՀԱՍՑԵ ahhovhannisyan@bryusov.am: