Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ

(+374 10) 522 020 / 2-78
Էլ. փոստ`
agvardanyan@bryusov.am
Անահիտ Գագիկի Վարդանյան
ԲՊՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ

Անահիտ Գագիկի Վարդանյան բ.գ.թ. դոցենտ

Աշխատանքային ստաժ - 29 տարի

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ 16

1990թ.-ից աշխատում է Վ. Յա. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանում

1990-2000թթ.՝ Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս, տեսական և գործնական ռուսաց լեզվի ամբիոնների միացումից հետո՝ ավագ դասախոս, հետագայում՝ դոցենտ, ներկայումս՝ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ:

Համալսարանում աշխատելուն զուգահեռ հրավիրվել և աշխատել է Երևանի Տնտեսագիտական Ակադեմիայում /3 տարի/, Սանկտ-Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, էկոնոմիկայի և իրավունքի ինստիտուտի Երևանյան մասնաճյուղում /դասավանդել է լեզբաբանական ֆակուլտետում Լեզվի տեսություն, Լեզվաբանության պատմություն, Ոճաբանություն առարկաները/, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղին կից Ա. Երիցյանի անվան ավագ դպրոցում/մինչ օրս/:

2013թ.-ից 2018թ. 059 «Սլավոնական լեզուներ» մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար: Խորհրդում պաշտպանվել են բազմաթիվ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններ Ժ.02.04. «Ռուսաց լեզու» և ԺԳ. 00.02. «Դասավանդման և դաստիարակություն մեթոդիկա» /ռուսաց լեզու/ մասնագիտություններով:

Բազմաթիվ անգամներ եղել է դպրոցական օլիմպիադաների կազմակերպիչ և հանձնաժողովի անդամ: Քաղաքապետարանի կողմից անցկացվող հանրապետական օլիմպիադայի՝ հանձնաժողովի նախագահ:

Հրավիրվել է Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան Մանկավարժական համալսարան որպես պետական ավարտական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ:

Մասնակցել է Վ.Սարգսյանի անվան Ռազմական ակադեմիայի և Խամբերյանցի անվան ավիացիոն ինստիտուտի ռուսաց լեզվի դասախոսների վերապատրաստման գործընթացին, վարել է լեզվական բլոկը:

2014թ. մասնակցել է Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի կողմից մշակված «Интеграционный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ: концептуальные методы и технологии подготовки преподавателей» լրացուցիչ մասնագիտական կրթության ծրագրին:

2016թ. մասնակցել է Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից անցկացվող «Русская гуманитарная экспедиция» նախագծի միջոցառումներին: