Ռոբերտ Խաչատուրի Խաչատրյանբ.գ.թ., դոցենտ

ՈԱ կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ

+374 60 830 111 (259)
Էլ. փոստ`
robert_khachatryan@yahoo.com
Ռոբերտ Խաչատրյան
ՈԱ կենտրոնի ղեկավար, ԲՊՀ կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ

Ռոբերտ Խաչատուրի Խաչատրյանբ.գ.թ., դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը ԲՊՀ-ում

2012 թ. սեպտեմբեր-մինչ օրս, ԲՊՀ Որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի (նախկինում՝ ՈԱԿ) ղեկավար

2011 թ. փետրվար-մինչ օրս, ԲՊՀ Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ

Ֆորմալ կրթություն

2014 թ. ՀՀ ԵՊԼՀ, դոցենտի գիտական կոչում

2008 թ. ՀՀ ԵՊՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

2009-2010 թթ. ԱՄՆ Կանզասի համալսարան, հանրային կառավարման մագիստրոս

2005-2008 թթ. ՀՀ ԵՊԼՀ, ասպիրանտուրա՝ «անգլերեն» մասնագիտությամբ

2000-2005 թթ. ՀՀ ԵՊԼՀ, որակավորումը՝ անգլերեն լեզվի մասնագետ և երկրագետ

2003-2004 թթ. ԱՄՆ, Քենեսոյի պետական համալսարան, քաղաքագիտության և ամերիկագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2016 թ. Մասաչուսեթս ԱՄՆ, Թաֆթսի համալսարան Ֆլետչերի անվան իրավաբանության և դիվանագիտության դպրոց, «Հանրային քաղաքականություն և հանրային կառավարում»

2014 թ. Նյու Յորք, ԱՄՆ, հետազոտություն Սիրակուս համալսարանի քաղաքացիության և հանրային կապերի Մաքսվել դպրոցում

2013 թ. Նյու Ջերսի, ԱՄՆ հետազոտություն Նյու Ջերսի քոլեջում «Ռազմավարական պլանավորումը բարձրագույն ուսումնական  հաստատություններում»

Այլ տվյալներ

Հրատարակել է 52 գիտահետազոտական աշխատություններ ազգային և միջազգային ժողովածուներում, ներառյալ 1 մենագրություն և 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ

Մասնակցել է 46 մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների

Ստացել է թվով 12 կրթաթոշակ և պատվոգրեր

Ղեկավարել է 3 դրամաշնորհներ

Մասնագիտական անդամակցություն

2015թ. մինչ օրս «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ասոցիացիային»

2014թ. մինչ օրս «Միջազգային հետազոտությունների ասոցիացիային»

2018թ. մինչ օրս «Ծրագրերի կառավարման ինստիտուտին» (Project Management Institute /PMI/)

2013-2017 թթ. «Ակադեմիական ծրագրերի և որակավորման շրջանակների միջև համապատասխանության ուսումնասիրություն և հաստատում», TEMPUS ALIGN միջազգային ծրագրի ԵՊԼՀ աշխատանքային խմբի անդամ

2013-2017 թթ. «Բոլոնիայի սկզբունքների համաձայն արդյունավետ կառուցվածքային փոփոխությունների համար կառավարման համակարգի կատարելագործում» TEMPUS GOVERN միջազգային ծրագրի ԵՊԼՀ աշխատանքային խմբի անդամ

2013-2016 թթ. «Համալսարանների՝ որպես հարատև կրթության հաստատությունների դերի ամրապնդում» TEMPUS SSRULLI միջազգային ծրագրի ԵՊԼՀ աշխատանքային խմբի անդամ

2013-2016 TEMPUS ARMENQA «Ազգային և սեկտորիալ որակավորումների շրջանակների մշակումը ՀՀ-ում» ծրագրի ԵՊԼՀ աշխատանքային խմբի անդամ