Ընդունող հանձնաժողով

ԲՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ամեն օր, բացի կիրակի օրերից:

Գործերն ընդունվում են մայիսի 5-ից հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ ժամը 09.30-17.00:

Մայիսի 11-ին, 18-ին, 25-ին՝ ժ. 10.00-15.00:

Հունիսի 1-ին՝ ժ. 10.00-18.00:

Ոչ աշխատանքային օրերն են՝ 9/05, 12/05, 19/05, 26/05, 28/05: