Ուսումնական բաժին

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (ԲՊՀ) ուսումնական բաժինը համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է:

Նպատակը

 Կազմակերպոել, համակարգել և իրականացնել  ԲՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործունեությունը:

Գործառույթները

  • համաձայն գործող իրավական ակտերի և համալսարանական կանոնակարգերի՝ պլանավորել և կազմակերպել ԲՊՀ-ի ուսումնական գործընթացը,
  • կազմակերպել, համակարգել կրթության առաջին և երկրորդ աստիճաններում առկա, հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսումնական գործընթացը, իրականացնել մշտական վերահսկողություն դրա արդյունավետության բարձրացման  նկատմամբ,
  • համակարգել  բուհի ուսումնամեթոդական գործունեությունը, վերահսկել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության մշտադիտարկումը, գնահատել և մշակել դրանց բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,
  • կազմակերպել ընդունելությունը ԲՊՀ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում, համակարգել ԲՊՀ-ի բակալավրիատ և մագիստրատուրա ընդունված դիմորդների, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների՝ համապատասխան մասնագիտություններով հրամանագրելու գործընթացը,
  • կազմակերպել և համակարագել ԲՊՀ-ի ուսանողներին, շրջանավարտներին տրամադրվող ուսումնական փաստաթղթերի պատրաստման, հաստատման գործընթացը: 

 

 
 

 

ԲՊՀ-ի Ուսումնական բաժնի պետ

Լուսինե Վարդանյան

Հեռ
+374 60 830 111 (2-09/2-10)
Էլ. փոստ`
usmas@brusov.am
Աշխատակազմ 

 

Ուսումնական բաժնի պետ՝ Լուսինե Վարդանյան

Բաժնի մասնագետներ՝ Տաթևիկ Սողիկյան, Նելլի Շահնազարյան

Բաժնի վիճակագիր՝ Աստղիկ Մատոյան