Ուսումնական բաժին

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (ԲՊՀ) ուսումնական բաժինը համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է:

Նպատակը

Կազմակերպել, համակարգել ԲՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործունեությունը:

Գործառույթները

  • համաձայն գործող իրավական ակտերի և համալսարանական կանոնակարգերի՝ պլանավորել և կազմակերպել ԲՊՀ-ի ուսումնական գործընթացը,
  • կազմակերպել, համակարգել կրթության առաջին և երկրորդ աստիճաններում առկա, հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսումնական գործընթացը, իրականացնել մշտական վերահսկողություն դրա արդյունավետության բարձրացման  նկատմամբ,
  • համակարգել բուհի ուսումնամեթոդական գործունեությունը, վերահսկել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության մշտադիտարկումը, գնահատել և մշակել դրանց բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,
  • կազմակերպել ընդունելությունը ԲՊՀ-ի մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում, համակարգել ԲՊՀ-ի բակալավրիատ և մագիստրատուրա ընդունված դիմորդների, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների՝ համապատասխան մասնագիտություններով հրամանագրելու գործընթացը,
  • կազմակերպել և համակարագել ԲՊՀ-ի ուսանողներին, շրջանավարտներին տրամադրվող ուսումնական փաստաթղթերի պատրաստման, հաստատման գործընթացը:

 

 
 

 

ԲՊՀ-ի Ուսումնական բաժնի պետ

Լուսինե Վարդանյան

Հեռ.
+(+374 10) 522 020 (2-09/2-10)
Էլ. փոստ`
lgvardanyan@bryusov.am
Աշխատակազմ

 

Ուսումնական բաժնի պետ՝ Լուսինե Վարդանյան

Բաժնի մասնագետներ՝ Տաթևիկ Սողիկյան, Նելլի Շահնազարյան,
Վիկտորիա Թումասյան

Բաժնի վիճակագիր՝ Աստղիկ Մատոյան

Ընդունող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Իրինա Խաչատրյան