2020-2021 ուս տարվա ուսման վարձերի վճարման կարգը օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների համար

Բակալավրիատ և մագիստրատուրա առկա (օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների համար)

  • 2020-2021 ուստարվա բակալավրիատի վճարովի առկա ուսուցման համակարգ ընդունված արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 550.000 /հինգ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:
  • 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի վճարովի առկա ուսուցման համակարգ ընդունված արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 600.000 /վեց հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:
  • 2020-2021 ուստարվա բակալավրիատի վճարովի առկա ուսուցման համակարգ ընդունված Արցախի, Ջավախքի և սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 450.000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:
  • 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի վճարովի առկա ուսուցման համակարգ ընդունված Արցախի, Ջավախքի և սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:

Բակալավրիատ և մագիստրատուրա հեռակա (օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների համար)

  • 2020-2021 ուստարվա բակալավրիատի վճարովի հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունված արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 450 000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ:
  • 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի վճարովի հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունված արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 450 000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:
  • 2020-2021 ուստարվա բակալավրիատի վճարովի հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունված Արցախի, Ջավախքի և սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 360 000 /երեք հարյուր վաթսուն հազար/ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:
  • 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի վճարովի հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունված Արցախի, Ջավախքի և սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 380 000 /երեք հարյուր ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:

Ուսման վարձի վճարումները կատարել տարեկան երկու անգամ՝ ըստ ուստարվա կիսամյակների: