Ուսանողների գծով ռեկտորի խորհրդական

ԲՊՀ ռեկտորի խորհրդականը խորհրդատվական և կազմակերպչական աշխատանքներ է իրականացնում բուհի հակակոռուպցիոն ծրագրերի, էթիկայի հարցերի, ուսումնական և գիտական քաղաքականության և կանոնակարգերի մշակման բնագավառում:

ԲՊՀ ռեկտորի խորհրդականի հիմնական խնդիրներն են` տրամադրել խորհրդատվություն և պատրաստել նախագծեր ուսանողների առօրյան կազմակերպելու համար, մասնակցել ԲՊՀ ներքին միջոցառումների կազմակերպմանը, տրամադրել խորհրդատվություն ուսումնական գործունեության բարելավման ուղղությամբ, առաջարկներ ներկայացնել զարգացման նոր ուղղությունների վերաբերյալ:

ԲՊՀ ռեկտորի խորհրդականը ռեկտորի հանձնարարությամբ ըստ անհրաժեշտության մասնակցում է ԲՊՀ-ում անցկացվող նիստերին և խորհրդակցություններին, մասնակցում է մասնագիտական խմբերի աշխատանքներին: ԲՊՀ-ի ռեկտորի հանձնարարությամբ և համաձայնությամբ ԲՊՀ-ից դուրս ըստ անհրաժեշտութան հանդես է գալիս որպես բուհի ներկայացուցիչ, մասնակցում է ՀՀ-ում և օտարերկրյա պետություններում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդես գալով, զեկուցումներով, հաշվետվություններով, առաջարկություններով և այլն:

2019թ.-ից Ուսանողների և հասարակայնության հետ կապերի հարցերով ԲՊՀ ռեկտորի խորհրդականը Մարինա Աբրահամյանն է:

 

Մարինա Աբրահամյան
Ուսանողների գծով ռեկտորի խորհրդական
 
Հեռ. +374 60 830 111 (2-46)
Էլ. փոստ` rector_adviser@brusov.am