Ընդունելությունն օտարերկրյա ուսանողների համար

Ընդունելության պահանջները.

Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն:

ԵՊԼՀ-ում ուսումնական տարին բակալավրիատի ուսանողների համար սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից, իսկ մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ սեպտեմբերի 10-ից: Ընդունելության օրերն են՝

Բակալավրիատի ծրագրի համար՝

Մագիստրատուրայի ծրագրի համար՝

Ասպիրանտուրայի ծրագրի համար՝

ԵՊԼՀ-ում սովորելու դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է՝

 1. Գտնել անգլերենով կամ ռուսերենով ծրագիր՝ ըստ մասնագիտության  (տեղեկացեք մեր կայքից)                                                                                                                                                                          
 2. Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք տեղեկանալ  ՀՏՀ-ից կամ կապ հաստատել մեզ հետ՝ intrel@brusov.am էլեկտրոնային հասցեով
 3. Լրացնել դիմում-հարցաթերթիկը (դիմումի ձևը)
 4. Ուղարկել դիմումը պահանջվող փաստաթղթերի հետ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն, հասցե՝ Հայաստան, 0002, Երևան, Թումանյան 42 (այո՛, Դուք իրավացի եք, մեզ անհրաժեշտ են բնօրինակները կամ հավաստագրված պատճենները թղթային տարբերակով)
 5. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստուգացանկ՝
  1. Լրացված դիմում-հարցաթերթիկ՝ Դիմումի ձև
  2. Ընդհանուր առողջական վիճակի մասին բժշկական տեղեկանք (ՀՀ բժշկական հաստատություններից), 2 օրինակ (եթե ցանկանում եք դիմել ուսանողական կացության քարտի համար)
  3. Անձնագրի էջերի կամ/և ծննդյան վկայականի պատճեն (հաստատված ՀՀ-ում դեսպանատան կամ հյուպատոսական ներկայացուցչի կողմից), 2 օրինակ (եթե ցանկանում եք դիմել ուսանողական կացության քարտի համար)
  4. Նախորդ ակադեմիական վկայականների (դիպլոմների) և առաջադիմության թերթիկների պատճեն (հաստատված ՀՀ-ում դեսպանատան կամ հյուպատոսական ներկայացուցչի կողմից), եթե միջազգային պայմանագրերով կամ օրենքով այլ բան սահմանված չէ:
  5. 3x4 չափի 4 լուսանկար կամ 8 լուսանկար (եթե ցանկանում եք դիմել ուսանողական կացության քարտի համար)
  6. Ինքնակենսագրական՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով
  7. Ասպիրանտուրայի դիմորդների համար՝ մասնագիտական գիտական թեզ (20 էջի սահմաներում)՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով

 

Նախքան մեկնելը՝

Ձեր փաստաթղթերը ստանալուն պես ԵՊԼՀ-ի Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունը կանցկացնի որակավորումների համադրելիության ստուգում և կապ կհաստատի Ձեզ հետ հետագա մանրամասների համար, իսկ այնուհետև՝ կնշանակի հարցազրույցի օրը: Ընդունվելուց հետո մենք կուղարկենք ընդունելության նամակ, որպեսզի Դուք կարողանաք պատրաստել ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Վիզայի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` հետևելով հղմանը` http://www.mfa.am/en/visa: 

 

Ժամանելուն պես՝

Երևան ժամանելուն պես հետագա մանրամասների համար պետք է մոտենաք Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն: Վարչությունը կկազմակերպի Հայաստանում մնալու համար կացության թուլտվություն՝ ԵՊԼՀ-ի և ուսանողի միջև կնքված Ուսումնառության համաձայնագրի հիման վրա: Վարչությունը գտնվում է ԵՊԼՀ-ի հիմնական մասնաշենքում, Թումանյան 42 հասցեով, 4-րդ հարկ, 410 սենյակ:

ՀՀ-ում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ (կացության քարտ) ստանալու համար օտարերկրյա դասախոսները և ուսանողները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Անձնագրի թարգմանություն` նոտարով հաստատված
 • 4x5 չափի 3 լուսանկար
 • Բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (ՀՀ բժշկական հաստատություններից)
 • Դիմում-հարցաթերթիկ (լրացվում է Միջազգային համագործակցության բաժնում)
 • Ծնողների անձնագրերի պատճենները
 • Անհրաժեշտության դեպում ծննդյան վկայականի պատճեն

 

Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության հետ՝ intrel@brusov.am էլեկտրոնային հասցեով: