Օտարեկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն (2020-2021 թթ.)

Ընդունելության պահանջները.

Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին» N 700-Ն որոշման համաձայն:

ԲՊՀ-ում ուսումնական տարին բակալավրիատի ուսանողների համար սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից, իսկ մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ սեպտեմբերի 10-ից:

2020 թվականի հուլիսի 13-ից մեկնարկում է օտարերկրացի և սփյուռքահայ դիմորդների՝ 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելությունը:

Սփյուռքահայ և օտարազգի դիմորդները փաստաթղթերն առցանց պետք է ներկայացնեն ԿԳՄՍ նախարարության secretariat@escs.am կամ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության intrelbrusov@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին հետևյալ ժամկետներում՝

 • անվճար առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելության համար.
  2020թ. հուլիսի 13-ից մինչև օգոստոսի 25-ը ներառյալ.
 • վճարովի առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ուսանելու համար.
  2020թ. հուլիսի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 30-ը ներառյալ,
 • վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսանելու համար.
  2020թ. հուլիսի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ը ներառյալ,
 • վճարովի հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսանելու համար.
  2020թ. հուլիսի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ,
 • վճարովի հետբուհական՝ ասպիրանտի կրթական ծրագրով ուսանելու համար.
  2020թ. հուլիսի 13ից մինչև դեկտեմբերի 10-ը ներառյալ,

Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը

 1. Դիմում,
 2. Դիմում-հարցաթերթիկ,
 3. բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև ՀՀ բժշկական կազմակերպությունների կողմից),
 4. անձնագրի պատճեն,
 5. սփյուռքահայ դիմորդների համար` ծննդյան վկայականի պատճեն` նոտարով վավերացված կամ մկրտության վկայականի պատճեն,
 6. կրթական աստիճանի վերաբերյալ ավարտական փաստաթղթի պատճենը (գնահատականներով)` թարգմանված և նոտարական, իսկ առանձին երկրների դեպքում` նաև միջազգային վավերացմամբ (ապոստիլ),
 7. 3x4 չափսի 1 լուսանկար,
 8. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով,
 9. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Գիտելիքների գնահատման ընթացքում դիմորդները պարտավոր են 1-9-րդ կետերով պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները ներկայացնել ԿԳՄՍ նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն կամ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն:

Հաշվի առնելով նոր տիպի կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը, սփյուռքահայ և օտարերկրյա դիմորդների գիտելիքների ստուգման ժամանակացույցը կարող է փոփոխվել:

Հաշվի առնելով համաճարակային իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործող անձինք (այդ թվում՝ օտարերկրացի և սփյուռքահայ դիմորդներ) Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո ենթակա են 14 օրյա ինքնամեկուսացման:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԲՊՀ արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն (հեռ. +37496060799, 011 300-111/207, intrelbrusov@gmail.com) կամ ԿԳՄՍ նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն (հեռ.+374 10-599-647,+374 10-599-646):

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И АРМЯН ДИАСПОРЫ (2020-2021 учебный год)

CALL FOR APPLICATIONS FOR FOREIGN APPLICANTS AND DIASPORA ARMENIANS (2020-2021 academic year)

Նախքան մեկնելը

Ձեր փաստաթղթերը ստանալուն պես ԲՊՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունը կանցկացնի որակավորումների համադրելիության ստուգում և կապ կհաստատի Ձեզ հետ հետագա մանրամասների համար, այնուհետև կնշանակի հարցազրույցի օրը: Ընդունվելուց հետո մենք կուղարկենք ընդունելության նամակ, որպեսզի Դուք կարողանաք պատրաստել ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Վիզայի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` հետևելով հղմանը` http://www.mfa.am/en/visa:  

Ժամանելուն պես

Երևան ժամանելուն պես հետագա մանրամասների համար պետք է մոտենաք արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն: Վարչությունը կկազմակերպի Հայաստանում մնալու համար կացության թուլտվություն՝ ԲՊՀ-ի և ուսանողի միջև կնքված աւսումնառության համաձայնագրի հիման վրա: Վարչությունը գտնվում է ԲՊՀ-ի հիմնական մասնաշենքում (Թումանյան 42, 4-րդ հարկ, 410 սենյակ:

ՀՀ-ում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ (կացության քարտստանալու համար օտարերկրյա դասախոսները և ուսանողները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • անձնագրի թարգմանություն` նոտարով հաստատված,
 • 4x5 չափի 3 լուսանկար,
 • բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (ՀՀ բժշկական հաստատություններից),
 • դիմում-հարցաթերթիկ (լրացվում է Միջազգային համագործակցության բաժնում),
 • ծնողների անձնագրերի պատճենները,
 • անհրաժեշտության դեպում՝ ծննդյան վկայականի պատճեն: 

Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության հետ՝ intrel@brusov.am էլեկտրոնային հասցեով: