ՍՄԱՐԹ դասընթացավարներ

Ռոբերտ Խաչատրյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download բ.գ.թ., Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

Թեմաներ՝ Ռազմավարական կառավարում

Ռիսկերի կառավարում, ժամանակի կառավարում

Սամվել Հովհաննիսյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download տ.գ.թ., Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի դոցենտ

Թեմաներ՝ Բիզնես մոդելի մշակում 

Ստարտափների ֆինանսավորում

Էրիկա Ավակովա

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download մ.գ.թ., Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դոցենտ

Թեմաներ՝ Օժանդակ ծառայություններ ստարտափերին

Տեղական ռեսուրներ ստարտափերի համար

Անի Հովսեփյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի դասախոս

Կարիերայի կենտրոնի մասնագետ

Թեմաներ՝ ԵՄ հնարավորություններ. ծրագրեր, ֆոնդեր, նախաձեռնություններ և առկա ռեսուրսներ

Ընթացիկ ծրագրեր հնարավոր շահառուների համար. ինչպես դիմել ծրագրերին

Սիրանուշ Ղազարյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Թեմաներ՝ Հաղորդակցություն 

Խնդիրների ստեղծարար լուծումներ

Մարիամ Կարապետյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս

Թեմաներ՝ Ինչ է նորարարությունը

Գաղափարի գեներացում

Հեղինե Խարազյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս

Թեմաներ՝ Նվազագույն կենսունակ պրոդուկտ 

Շուկայի վերլուծություն և մոտեցումներ

Անի Շահինյան

Linkedin, network, linkedin logo icon - Free download մ.գ.թ., Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի դասախոս

Որակի ապահովման կենտրոնի համակարգող

Թեմաներ՝ Մտավոր սեփականության իրավունքներ և իրավական հիմքեր

Մարքեթինգ և բրենդինգ