Սլավոնական լեզուներ /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝ խորհրդի կազմը

0.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը խորհրդում

1.

Խաչիկյան Անաիդա
Յակովի
(նախագահ)

բան.գիտ. դոկտոր

ժ. 02.04

2.

Գրձելյան Ռուզաննա Ռուբենի 
(նախագահի տեղակալ)

բան. գիտ. դոկտոր

ժ. 02.04

3.

Վարդանյան Անահիտ Գագիկի 
(գիտքարտուղար)

բան. գիտ. թեկնածու

ժ. 02.04

4.

Մաթևոսյան Լիանա Բենիամինի

բան. գիտ. դոկտոր

ժ. 02.04

5.

Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի

բան. գիտ. դոկտոր

ժ. 02.04

6.

Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի

բան. գիտ. դոկտոր

ժ. 02.04

7.

Մարտիրոսյան Նաիրա Իգնատիոսի

բան. գիտ. թեկնածու

ժ. 02.04

8.

Հակեբյան Կարեն Սուրենի

բան. գիտ. թեկնածու

ժ. 02.04

9.

Լալայան Սուսաննա Ավագի

բան. գիտ. թեկնածու

ժ. 02.04