Միջազգային համագործակցության ուղղություններ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը միջազգային համալսարան է, որի լավագույն հավաստիքը օտար լեզուներով տրամադրվող դասընթացների, շարժունության ծրագրերի, ինչպես նաև թիրախավորված միջազգայնացման ռազմավարությունն է:

Համալսարանն ունի գործնական համագործակցություն Եվրոպայի, Ասիայի և ԱՊՀ տարածքի մի շարք հեղինակավոր համալսարանների հետ, որոնց ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ.

ԲՊՀ-ն իրականացնում է Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրեր Եվրոպայի լավագույն համալսարանների հետ և մեր ուսանողները հնարավորություն ունեն առնվազն 3 ամիս ուսումնառելու հնարավորություն:

Տեղեկատվություն Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության վերաբերյալ

Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության գործող համաձայնագրեր

Գործող հայտարարություններ

ԲՊՀ-ն իր համագործակցային համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացնում է.

  • Համատեղ կրթական ծրագրեր (մանրամասներն՝ այստեղ)
  • Համատեղ սեմինարներ, գիտաժողովներ
  • Վեբինարներ
  • Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ
  • Ուսանողների փոխանակում
  • Հետազոտական ծրագրեր
  • Արտաքին ֆինանսավորմամբ ծրագրեր