Էրազմուս+ ծրագրի բարձրագույն կրթության հատվածի ներքո Հիմնական Գործողություն 1-ը աջակցում է
  • Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր. բարձրակարգ միջազգային ուսումնական ծրագրեր, որոնք մատուցվում են ԵՄ և (որոշ դեպքերում) Գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կոնսորցիումների կողմից, և որոնք շնորհում են ամբողջական կրթաթոշակներ աշխարհի ուսանողներին:
  • Կրեդիտային շարժունություն. հնարավորություններ ուսանողների, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմի համար ուսանելու և/կամ մասնագիտական ​​փորձ ձեռք բերելու մեկ այլ երկրում:
Կրեդիտային շարժունություն (փոխարինում է Էրազմուս Մունդուսի Գործողություն 2-ին)

Հիմնական Գործողություն 1-ի «կրեդիտային շարժունությունը» ֆինանսավորում է ուսանողներին երկկողմանի շարժունությունը բարձրագույն կրթության բոլոր մակարդակներում  (կարճ ցիկլ, բակալավրի, մագիստրոսական, դոկտորական մակարդակներ) + վերջին շրջանում ավարտածներին ընձեռում է պրակտիկա անցնելու հնարավորություն: Կրեդիտային շարժունությունը հասանելի է Ծրագրային երկրների և Գործընկեր երկրների ուսանողների համար: Ուսման տևողությունն է 3-ից մինչև 12 ամիս: Մինչ մեկնելը «Ուսման համաձայնագիր»  է ստորագրվում ուսանողի, ուղարկող և ընդունող հաստատության կողմից: Պրակտիկայի տևողությունն է 2-ից մինչև 12 ամիս:

Հիմնական գործողություն 1-ը բաց է նաև բուհերի աշխատակազմի համար դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու արտերկրում: Գործընկեր երկրների աշխատակազմի շարժունությունը տևում է 5 օրից մինչև 2 ամիս: Վերապատրաստման համաձայնագիր է կնքվում աշխատակցի, ուղարկող և ընդունող հաստատությունների միջև: Մասնակից համալսարանները ստանում են ֆինանսավորում վարչական ծախսերը հոգալու համար:

Ուսանողներն ու ակադեմիական անձնակազմը ստանում են կրթաթոշակ, որը հոգում է ճանապարհորդության, վիզայի, ապահովագրության, ինչպես նաև կեցության ծախսերը: Մասնակից համալսարանների կողմից չի կարող գանձվել ուսանողական վարձ: Մասնակից համալսարանները ստանում են ֆինանսավորում վարչական ծախսերը հոգալու համար:

Մանրամասն տեղեկատվության համար կարող եք այցելել Էրազմուս + ծրագրի ազգային գրասենյակի կայք, ինչպես նաև ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոն: 

Սենյակ՝ 5/1 (Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի մասնաշենք)
Հեռ. ՝ (+37411) 300111 (ներքին 291)
Էլ հասցե՝ levon.babamyan@gmail.com
Ծրագրի համակարգող՝ Լևոն Բաբամյան