Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն

Ո՞րն է արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության գործունեության նպատակը և իրավասությունները:

Ցանկանու՞մ ես ստանալ տեղեկատվություն ԲՊՀ-ում գործող միջազգային շարժունության ծրագրերի, օտար երկրում սովորելու կամ պրակտիկան անցնելու վերաբերյալ, ապա անհրաժեշտ է դիմել արտաքին կապերի և միջազգային համագործացկության վարչություն: Այստեղ Դուք կստանաք ոչ միայն խորհրդատվություն գործող ծրագրերի, այլև օտար երկրում ուսանելու վերաբերյալ:

Այսպիսով, մեր հիմնական առաքելությունն է ապահովել հաղորդակցությունը և կապը օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ ԲՊՀ-ի կապերը տարբեր կառույցների և հաստատությունների հետ զարգացնելու, տեսանելիությունը բարձրացնելու, ուսանողների շարժունությանը և գիտակրթական համագործակցությանը նպաստելու համար:

Մեր գործառույթներն են.

  • համակարգել ԲՊՀ արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության ոլորտում աշխատանքների և ստանձնած պարտավորությունների կատարումը,
  • ընթացք տալ արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վերաբերյալ ԲՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների առաջարկներին և ծրագրերին,
  • համակարգել ԲՊՀ-ի աշխատակիցների և օտարերկրյա հյուրերի պատվիրակությունների պաշտոնական այցերի հետ կապված աշխատանքները,
  • համակարգել պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների և հետազոտողների միջազգային շարժունության ծրագրերը,
  • կազմակերպել օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ժամանակավոր կացության քարտերի ձեռքբերման գործընթացը՝ ըստ սահմանված կարգի,
  • նախապատրաստել համագործակցության պայմանագրերի, նամակների, գրությունների նախագծեր՝ ուղղված օտարերկրյա և միջազգային կառույցներին, համալսարաններին, ՀՀ-ում դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին՝ համագործակցելով ԲՊՀ-ի այլ ստորաբաժանումների հետ,
  • համագործակցել ԲՊՀ-ի գերակա ուղղություններին համապատասխան համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ շարունակական համագործակցություն հաստատելու ուղղությամբ,
  • մշակել բուհի գործունեության միջազգայնացման ռազմավարություն՝ ըստ բուհի գերակայությունների, կրթական տարածքներին ինտեգրման գերակայությունների, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և համագործակցության այլ ուղղությունների:

Սիրելի՛ ուսանող, դու կարող ես բարձրացնել մեր բուհի տեսանելիությունը և վարկանիշը՝  դառնալով ԲՊՀ-ի դեսպանի տիտղոսակիր: Ծրագրի մանրամասներին ծանոթացե՛ք հետևյալ հղումով՝ Դարձի՛ր ԲՊՀ-ի դեսպան

Տեղեկատվություն մեր մասնագետների և կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ կարող եք ստանալ այստեղ. Մեր թիմը

Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ՝ Անի Հովհաննիսյան:
 
Հեռ. +374 60 830 111 / 206
Էլ. փոստ` head_intrel@brusov.am