Մագիստրատուրա հեռակա

Մագիստրատուրա (հեռակա ուսուցում)

Հ

Մասնագիտություն

Հ

Մասնագիտություն

1

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.7 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.7 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

5

101801.00.7 Սերվիս

101801.01.7 Սերվիս

2

 023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

023102.01.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

6

041301.00.7 Կառավարում

041301.17.7 Հանրային կառավարում

032101.00.7 Լրագրություն

032101.01.7 Լրագրություն

101501.00.7 Զբոսաշրջություն

101501.01.7 Զբոսաշրջություն

4 023201.00.7 Լեզվաբանություն

023201.09.7 Կիրառական լեզվաբանություն

8

031804.00.7 Հասարակայնության հետ կապեր

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր