Մագիստրատուրա առկա

Մագիստրատուրա (առկա ուսուցում) 

Հ

 Մասնագիտություն 

Հ

Մասնագիտություն 

1

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.7 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.7 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

011401.26.7 Չինարեն և գրականություն

9

101801.00.7 Սերվիս

101801.01.7 Սերվիս

2

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն

023102.01.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

023102.02.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

023102.04.7 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն /քաղաքակրթություն/

023102.04.7 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն /հրատարակչական գործ/

10

031801.00.7 Միջազգային հարաբերություններ

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

3

023201.00.7 Լեզվաբանություն

023201.04.7 Անգլերեն լեզու

023201.05.7 Գերմաներեն լեզու

023201.06.7 Ֆրանսերեն լեզու

023201.08.7 Իտալերեն լեզու

023201.09.7 Կիրառական լեզվաբանություն

11 

031803.00.7 Եվրոպագիտություն

031803.01.7 Եվրոպագիտություն

4

023201.00.7 Լեզվաբանություն

023201.09.7 Կիրառական լեզվաբանություն

12 

041301.00.7 Կառավարում

041301.17.7 Հանրային կառավարում

5

023 01.00.7 Լեզվաբանություն

023201.01.7 Թարգմանչական գործ /ըստ լեզուների/

023201.01.7 Թարգմանչական գործ՝անգլերեն և հայերեն

023201.01.7 Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն  և հայերեն

023201.01.7 Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն  և հայերեն

023201.01.7 Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն

13

011101․00․7 Կրթական գիտություններ

011102․03․7 Կրթության գնահատում և թեստավորում

6

0232 01.00.7 Լեզվաբանություն

023201.02.7 Միջմշակութային հաղորդակցություն
/ըստ լեզուների/

14

101501.00.7 Զբոսաշրջություն

     101501.01.7 Զբոսաշրջություն

7

032101.00.7 Լրագրություն

032101.01.7 Լրագրություն

15

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր

8

031201.00.7 Քաղաքագիտություն

031201.01.7 Քաղաքագիտություն