Կրթության 3-րդ մակարդակի կառուցվածքային զարգացում՝ հիմնված Զալցբուրգյան սկզբունքների վրա

Կրթության 3-րդ մակարդակի կառուցվածքային զարգացում՝ հիմնված  Զալցբուրգյան սկզբունքների  վրա

Տևողությունը՝ 2013 դեկտեմբեր – 2017 նոյեմբեր

Հիմնանպատակը՝ բարելավել ասպիրանտական կրթությունը Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում՝ համապատասխանեցնելով Եվրոպական որակավորումների շրջանակին և Զալցբուրգյան սկզբունքներին:

Մասնավոր նպատակները՝

 • մեծացնել հետազոտական ոլորտում մարդկային պոտենցիալը՝ ձևավորելով որակյալ ասպիրանտների բավարար քանակ Հայաստանյան ԲՈՒՀ-երում ասպիրանտական կրթության զարգացման, ինտեգրման և արդյունավետ կառավարման միջոցով,
 • նպաստել Հայաստանի ազգային որակավորումների շրջանակում մատուցվող երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրերի ճանաչմանը՝ կատարելագործելով և հաստատելով աստիճանաշնորհման չափորոշիչներ, որոնք կհամապատասխանեն Զալցբուրգյան սկզբունքներին և միջազգային չափանիշներին,
 • զարգացնել գիտական հետազոտության որակի գնահատման և մշտադիտարկման համակարգը՝ ստեղծելով և բարելավելով համապատասխան չափորոշիչների շարունակական վերահսկողության համակարգերը,
 • Խթանել և ամրապնդել համալսարաններում գիտության և հետազոտության ինտեգրումը՝ հիմնելով/վերակազմավորելով համալսարանական այնպիսի կառույցներ, որոնք կնպաստեն գիտական հետազոտությանը, համակարգված գիտելիքների ձեռքբերմանը, հետազոտությանն ու նորարարությանը, կբարձրացնեն որակը, արդյունավետությունը, ճկունությունը, բազմագիտակարգայնությունը և միջգիտակարգայնությունը կրթության բնագավառում:

 

 

 

Արդյունքները՝

 • որակյալ ասպիրանտական կրթություն ապահովող համալսարանական կառույցների ձևավորումը. նոր գիտական մասերի հիմնումը/վերակազմավորումը,
 • որակյալ ասպիրանտական կրթության և հետազոտության համար անհրաժեշտ նախապայմանների ստեղծումը,
 • հետբուհական կրթության աստիճանաշնորհման չափորոշիչների և որակի չափանիշների սահմանումը,
 • ասպիրանտական 11 նոր ծրագրերի ստեղծումն ու մեկնարկը Հայաստանում,
 • հետբուհական կրթության աստիճանաշնորհման չափորոշիչների և որակի չափանիշների ընդունումը:

Ծրագրի համակարգող՝  Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Գործընկեր հաստատություններ՝

 • Տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա
 • WUS–Համաշխարհային համալսարանական ծառայություն-ավստրիական կոմիտե, Ավստրիա
 • Բաթ Սպա համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
 • Ժիրոնայի համալսարան, Իսպանիա
 • Հայդելբերգի համալսարան, Գերմանիա
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, Հայաստան
 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, Հայաստան
 • Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստան
 • Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Հայաստան
 • Հյուսիսային համալսարան, Հայաստան
 • Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, Հայաստան
 • Գավառի պետական համալսարան, Հայաստան
 • ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Հայաստան
 • ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հայաստան
 • Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ, Հայաստան
 • «Կրթության որակ» ՍՊԸ, Հայաստան
 • Կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստան
 • Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, Հայաստան

 

 Ծրագրում ներգրավված ԵՊԼՀ աշխատակազմ՝

 1. Լիլիթ Բադալյան - Անգլերեն բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դասախոս, VERITAS ծրագրի ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ
 2. Հակոբ Մադոյան - Փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ
 3. Նինա Տատկալո – Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի դեկան
 4. Հասմիկ Փիլավջյան – Գիտական խորհրդի քարտուղար
 5. Հեղինե Խարազյան – Անգլերեն հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս

  Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝

 www.tempusveritas.am