ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Տևողությունը՝ Դեկտեմբեր 2013- նոյեմբեր 2017

Նպատակը՝  Բարձրացնել որակավորումների ըմբռնելիությունը, կայունությունն ու փոխանցելիությունը` բուհերի համար մշակելով կրթական ծրագրերը ՈԱՇ-ին համապատասխանեցնելու մեխանիզմներ, իսկ որակի ապահովման կառույցների համար՝ այդ համապատասխանությունը ստուգելու մեխանիզմներ:

Վերջնարդյունքը՝

 • Բուհերի և որակի ապահովման կառույցների կարողությունների զարգացում՝ որակավորումների շրջանակների հետ կրթական ծրագրերի համապատասխանության հաստատման և ստուգման ապահովման ուղղությամբ,
 • Կրթական ծրագրերը որակավորումների ազգային շրջանակների հետ համապատասխանեցնելու մեխանիզմեր (բուհերի համար),
 • Համապատասխանությունը ստուգելու մեխանիզմներ (որակի ապահովման կառույցների համար),
 • Յուրաքանչյուր բուհում երկու կրթական ծրագրի վերանայում և մշակված մեխանիզմների փորձնական գնահատում,
 • Համապատասխանեցման գործիքների ընդունում և հաստատում բուհերի, որակի ապահովման կառույցների, ինչպես նաև կառավարման մակարդակներում: 

Ծրագրի համակարգող՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Ծրագրում ներգրավված ԵՄ գործընկերներ՝

 • Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործակալությունների կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի ցանց (CEENQA), Գերմանիա
 • Bath Spa համալսարան, Միացյալ թագավորություն (BSU)
 • Արվեստի, դիզայնի և տեխնոլոգիաների ինստիտուտ (IADT), Իռլանդիա
 • Լյուվենի Կաթոլիկե համալսարան (KAHO), Բելգիա
 • Adam Mickiewicz համալսարան (AMU), Լեհաստան
 • Կոբլենցի Լանդաու համալսարան (UKOLD), Գերմանիա

Ծրագրում ներգրավված հայաստանյան գործընկերներ՝

 • Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 • Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
 • Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
 • Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա
 • ՀՀ գործատուների հանրապետական միություն
 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

 

Ծրագրում ներգրավված Ռուսաստանի գործընկերներ՝

 • Մոսկվայի պետական հումանիտար համալսարան (MSHU)
 • Ռուսաստանի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան հյուսիսային ֆեդերալ համալսարան (NArFU)
 • Վոլգային տեխնոլոգիաների պետական համալսարան (VolgaTech)
 • Ռուսաստանի մասնագիտական հավատարմագրման ազգային կենտրոն (NCPA)
 • Ռուսաստանի ուսանողական միություն (SUR)
 • Ռուսաստանի գործատուների միություն (RUIE)
 • ՌԴ Կրթության նախարարություն (MESR)

Ծրագրում ներգրավված Ուկրաինայի գործընկերներ՝

 • Կիևի ազգային համալսարան (KNU)
 • Խմելնիցկի ազգային համալսարան (KhNU)
 • Սումիի պետական համալսարան (SSU)
 • Ուկրաինայի ուսանողների ինքնակառավարման ասոցիացիա (UASS)
 • Ուկրաինայի գործատուների միություն (UUIE)
 • Ուկրաինայի կրթության նախարարություն (MESU)

Ծրագրում ներգրավված ԲՊՀ անձնակազմ՝

 1. Գայանե Գասպարյան-ռեկտոր, ծրագրի կառավարման խորհրդի անդամ
 2. Ռոբերտ Խաչատրյան- Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, ծրագրի կառավարման խորհրդի անդամ
 3. Լուիզա Միլիտոսյան- Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ծրագրի կառավարման խորհրդի անդամ
 4. Բելա Մարգարյան- Ուսումնական գծով պրոռեկտոր
 5. Քրիստինե Սողիկյան- Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ
 6. Աննա Գասպարյան- Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դասախոս
 7. Անի Մազմանյան- Որակի ապահովման կենտրոնի համակարգող