ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

Տևողությունը՝ Դեկտեմբեր 2013- նոյեմբեր 2017

Նպատակը՝  Նպաստել ՀՀ բուհերում Բոլոնիայի սկզբունքների համաձայն կառավարման համակարգի և կառուցվածքի արդյունավետ փոփոխությունների իրականացմանը, բուհերի ինքնավարության և հաշվետվողականության բարձրացմանը:

Վերջնարդյունքը՝                                      

 • Բուհերի և որակի ապահովման կառույցների կարողությունների զարգացում՝ որակավորումների շրջանակների հետ կրթական ծրագրերի համապատասխանության հաստատման և ստուգման ապահովման ուղղությամբ,
 • Կրթական ծրագրերը որակավորումների ազգային շրջանակների հետ համապատասխանեցնելու մեխանիզմեր (բուհերի համար),
 • Համապատասխանությունը ստուգելու մեխանիզմներ (որակի ապահովման կառույցների համար),
 • Յուրաքանչյուր բուհում երկու կրթական ծրագրի վերանայում և մշակված մեխանիզմների փորձնական գնահատում,
 • Համապատասխանեցման գործիքների ընդունում և հաստատում բուհերի, որակի ապահովման կառույցների, ինչպես նաև կառավարման մակարդակներում: 

Ծրագրի համակարգող՝ Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Ծրագրում ներգրավված գործընկերներ՝

 • Լյուվենի համալսարան-քոլեջ, Բելգիա
 • World University Service (WUS) Austria
 • Bath Spa համալսարան, Միացյալ թագավորություն
 • Կոբլենցի համալսարան, Գերմանիա
 • ASIIN, Գերմանիա
 • Ուսումնառության և նախաձեռնության եվրոպական կենտրոն, Իտալիա
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
 • Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
 • Հյուսիսային համալսարան
 • Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
 • Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
 • Գավառի պետական համալսարան
 • ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 • Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
 • Կրթության որակ
 • Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա
 • ՀՀ գործատուների հանրապետական միություն
 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

 

Ծրագրում ներգրավված ԵՊԼՀ անձնակազմ՝

 1. Բելա Մարգարյան-Ուսումնական գծով պրոռեկտոր, ծրագրի կառավարման խորհրդի անդամ
 2. Ռոբերտ Խաչատրյան- Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ
 3. Ցոլակ Ակոպյան- Ուսանողների, երիտասարդության և հասարակության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
 4. Անի Շահինյան- Որակի ապահովման կենտրոնի համակարգող
 5. Հայկ Պետրոսյան- Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր