Հունարեն լեզվի և հունական մշակույթի կենտրոնի ղեկավար`

                                                                       Մ. Գեորգիադի