Հանրային տեղեկատվության և հաղորդակցության գծով ռեկտորի խորհրդական

Հանրային տեղեկատվության և հաղորդակցության գծով ռեկտորի խորհրդականը առաջարկներ է ներկայացնում ԲՊՀ-ի ղեկավարությանը համալսարանի տեղեկատվական և քարոզչական քաղաքականության, տեղեկատվական հարթակների բարելավման, հանրության շրջանում համալսարանի գործունեությունը իրազեկելու, ինչպես նաև բուհի վարկանիշը հանրության շրջանում ամրապնդելու և բարձրացնելու վերաբերյալ: