Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալս. ակադեմիական նվաճումների կենտրոնը․․․