Եվոպական կամավորական ծառայություն ծրագիրը երիտասարդներին տալիս է բացառիկ հնարավորություն կատարելու չվճարվող և լրիվ դրույքով կամավորական աշխատանք արտերկրում` Եվրամիության սահմաններում ու դրանից դուրս: Այս ծրագրի նպատակն է խթանել հանդուրժողականության և համերաշխության զարգացմանը, ինչպես նաև օգնել երիտասարդներին զարգացնել հմտություններ և ունակություններ, որոնք հետագայում կօգնեն իրենց աշխատանքի և կրթության մեջ:

Ծրագրում ներգրավված են հետևյալ կողմերը՝ 
  • Ուղարկող կազմակերպություն 
  • Հյուրընկալող կազմակերպություն 
  • Համակարգող կազմակերպություն 
  • Կամավոր

Ուղարկող կազմակերպության հսկողության տակ է լինում կամավորի նախապատրաստական, ընթացիկ և ավարտական գործընթացը Եվրոպական Կամավորական Ծառայության (ԵԿԾ) ծրագրին մասնակցելու ընթացքում: Հյուընկալող կազմակերպությունը ամբողջ ծրագրի ընթացքում պետք է ապահովի կամավորի անվտագությունը, բարեկեցիկ ապրելու և աշխատելու պայմանները: Հյուընկալող կազմակերպությունը պետք է աջակցի կամավորին անձնական և լեզվական խնդիրների դեպքում, ինչպես նաև ունենա աջակցող անձ, ով հարկ եղած դեպքում կօգնի կամավորին: Համակարգող կազմակերպության դերն է հեշտացնել ծրագրի իրականացումը, ադմինիստրատիվ և որակյալ աջակցություն ցույց տալով ծրագրին մասնակից կողմերին, նրանց համար ստեղծելով ցանցային հնարավորություն:

Կամավորները ստանում են «Youthpass» իրենց ծրագիրն ավարտելուց հետո:

Ո՞վ կարող է դիմել ծրագրին։ 

Ծրագրին կարող են մասնակցել 18-30 տարեկան երիտասարդները, մինչև դիմումի վերջնաժամկետը: Պետք է հետևել Եվրոպական կամավորական ծառայությունում ներգրավված կազմակերպությունների ցանցին՝ տեղեկատվության, կամավորական հնարավորությունների և այլ օգտակար տեղեկատվության համար։

Երևանի Վ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հանդիսանում է հյուրընկալող կազմակերպություն։ Ծրագիրը համալսարանում համակարգում է Կարիերայի կենտրոնը։ 

ԵՊԼՀ-ում ծրագրի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել ԵԿԾ տեղեկատվական փաթեթի միջոցով: 

Երևանի Վ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի շրջանավարտների միավորում ՀԿ-ն հանդիսանում է ուղարկող կազմակերպություն։ 

Սենյակ՝ 5/1 (Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի մասնաշենք)
Հեռ. ՝ (+37411) 300111 (ներքին 291)
Էլ հասցե՝ levon.babamyan@gmail.com
Ծրագրի համակարգող՝ Լևոն Բաբամյան