ՍՄԱՐԹ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ ՍՄԱՐԹ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ (ՍՄԱՐԹ)

www.smartcaffe.eu

Ծրագրի համար՝

585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2886 /001-001)

Ծրագրի տևողություն՝

2017-2020թթ.

Ծրագրի համակարգող՝

Սալոնիկի Ալեքսանդր տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ, Հունաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի մասնակիցներ՝

 1. Վիվեսի կաթոլիկ քոլեջ – Բելգիա
 2. Պադեբորնի համալսարան – Գերմանիա
 3. Մուրսիայի Սուրբ Անտոնիո կաթոլիկ համալսարան – Իսպանիա
 4. Վառնայի կառավարման համալսարան – Բուլղարիա
 5. Մոլդովայի ազգային ագրարային համալսարան – Մոլդովա
 6. ԲելցիԱլեկու Ռուսոյի անվան պետական համալսարան – Մոլդովա
 7. Մոլդովայի տնտեսագիտական ակադեմիա – Մոլդովա
 8. «Իմպուլս» ՀԿ – Մոլդովա
 9. Մինսկի ինովացիոն համալսարան – Բելառուս
 10. Բելառուսի առևտրատնտեսագիտական համալսարան – Բելառուս
 11. Բելառուսի ինովացիոն հիմնադրամ – Բելառուս
 12. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան – Հայաստան
 13. Գավառի պետական համալսարան – Հայաստան
 14. «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ – Հայաստան

ԱՄԱՐԹ ծրագրի թիրախային երկրներն են Հայաստանը, Մոլդովան և Բելառուսը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է մոտիվացնել բուհերի ուսանողներին և շրջանավարտներին զարգացնելու ձեռնարկատիրական հմտություններն ու կարողությունները, ակտիվացնելու բուհ-գործատու համագործակցությունը ՍՄԱՐԹ կենտրոնների միջոցով:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում Է՝ 

ա/ ստեղծել 7 ՍՄԱՐԹ կենտրոններ,

բ/ իրականացնել 4 նոր թրեյնինգներ ՊԴ կազմի համար,

գ/ իրականացնել 8 նոր թրեյնինգներ ուսանողների համար,

դ/ ստեղծել էլեկտրոնային SMART_CHANNEL հարթակ,

ե/ մշակել ձեռնարկ, որը հասանելի կլինի անգլերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, հայերեն և բելառուսերեն,

զ/ ստեղծել նոր գաղափարների պահոց՝ հետևյալ լեզուներով՝ անգլերեն, ռումիներեն,ռուսերեն, հայերեն, բելառուսերեն,

է/ ուսանողների շրջանում մրցույթների անցկացում, տարածաշրջանային տարեկան կոնֆերանսի անցկացում,

ը/ նոր դասընթացի ներմուծում Հայաստանի, Բելառուսի և Մոլդովայի բուհերում:

 ԵՊԼՀ-ում «ՍՄԱՐԹ»  ծրագիրը համակարգում է ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԸ: