Էրազմուս Մունդուս էՖՖՈՐՏ ծրագրի գլխավոր նպատակն է բարելավել համագործակցությունը և կրթության որակը ԵՄ և Արևելյան գործընկերության երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև։
ԷՖՖՈՐՏ ծրագիրը ներառում է բոլոր վեց թիրախային երկրները՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա։ Ծրագիրը վերը նշված երկրների ուսանողներին, պրոֆեսորադասախոսական և ադմինիստրատիվ անձնակազմին, ինչպես նաև ծրագրին մասնակցող ԵՄ երկրների բուհերի մասնակիցներին ընձենում է մեծ հնարավորություններ՝ փորձելով իրենց կարողությունները և զարգացնելով հմտությունները, որոնք արժեքավոր են կարիերայի հետագա զարգացման համար։ Ծրագիրը ներառում է երկուական բուհ Արևելյան գործընկերության յուրաքանչյուր երկրից։ Մասնավորապես հատուկ շեշտ է դրված Էրազմուս Մունդուս ծրագրերի քիչ փորձառություն ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներգրավմանը:

Ծրագրի սպասված արդյունքներն են՝ 
  • 14  երկրներից և 20 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից  209 անհատների համար շարժունության ապահովում (183 ուսանող և 26 անձնակազմ),
  • արդիական և կատարելագործված հմտություններ, կրթություն, անմիջական օգտառուների լեզվաբանական կարողություններ և որակավորումներ,
  • կրթության/դասավանդման և ուսումնասիրության հնարավորություններ խոցելի խմբերին պատկանող ուսանողների համար,
  • մասնակից հաստատությունների հետագա համագործակցության խթանում,
  • փոխադարձ ըմբռնման խթանում ԵՄ և ոչ ԵՄ երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և հասարակությունների միջև,
  • ծրագրի մասնակից բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների միջև համագործակցության ամրապնդում՝ ապահովելով բուհերի առարկայացանկի համանմանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին։
ԵՊԼՀ-ում ծրագրի համակարգողն է ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնը:
 
Սենյակ՝ 5/1 (Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի մասնաշենք)
Հեռ. ՝ (+37411) 300111 (ներքին 291)
Էլ հասցե՝ levon.babamyan@gmail.com
Ծրագրի համակարգող՝ Լևոն Բաբամյան