ԲՊՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժին

Նպատակները՝

 1. Ուսուցման ժամանակակից գործընացների մոդելի մշակում և ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների ներդրում ուսումնական գործընթաց։
 2. Ռեսուրս կենտրոնի ստեղծում` էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների և մանկավարժների աշխատանքի ինտեգրման միջոցով

Խնդիրները՝

 1. Էլեկտրոնային ուսուցման զարգացման նպատակով էլեկտրոնային ուսուցման միջոցների և տեխնոլոգիաների ներդրում
 2. Ուսումնամեթոդական նյութերի բանկի ձևավորում
 3. Բուհում էլեկտրոնային ուսուցման իրականացում և զարգացում
 4. Էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրերի միջոցով կրթական ծրագրերի իրականացման աջակցություն
 5. Բուհի ուսումնական գործընթացի ապահովում առցանց դասընթացներով, էլեկտրոնային կրթական և ծրագրային-տեխնիկական ռեսուրսների միջոցներով
 6. Գիտական և կիրառական հետազոտությունների իրականացում էլեկտրոնային ուսուցման տեխնոլոգիաների ոլորտում
 7. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում հեռավար կրթության տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային ու առցանց ուսուցման ոլորտում
 8. ԲՊՀ գործընկերության զարգացում առցանց ուսուցման ոլորտում ՀՀ-ում և միջազգային կրթական տարածքում

Գործառույթները՝

 1. ԲՊՀ-ում էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպում և զարգացում
 2. առկա և հեռակա ուսուցման ձևերում հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթական ծրագրերի իրականացման աջակցություն
 3. առցանց դասընթացներով, էլեկտրոնային կրթական և ծրագրային-տեխնոլոգիական ռեսուրսներով ուսումնական գործընթացի ապահովում
 4. էլեկտրոնային ուսուցման տեխնոլոգիաների ոլորտում գիտական և կիրառական հետազոտությունների իրականացում
 5. ԲՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրերի և մոդուլների մշակում և իրականացում հեռավար և խառը ուսուցման ռեժիմներում
 6. մրցույթների, դրամաշնորհների և նախագծերի մասնակցության աջակցություն, գիտամեթոդական սեմինարների անցկացում, այլ բուհերի հետ համատեղ հետազոտությունների իրականացման նպատակով ցանցային համագործակցության կազմակերպում, էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների և առցանց դասընթացների տեղադրում բաց կրթական հարթակներում։  
 
 

Սաթենիկ Վոլոդյայի Առաքելյան

ԲՊՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ղեկավար

Հեռ +374 60 830 111 (2-24/2-25)
Էլ. փոստ` elearning@brusov.am
Աշխատակազմ

 

Առաքելյան Սաթենիկ Վոլոդյայի – բաժնի ղեկավար, ավ․դասախոս

Էլչակյան Հնազանդ Մանվելի – բաժնի մասնագետ, դասախոս

Դասախոսներ

 

Վարդանյան Վարդան Վլադիմիրի – տ.գ․թ․, դոցենտ

Հայկազյան Էդուարդ Մանուկի – տ.գ․թ․, դոցենտ

Ստակյան Յուլիա Միհրանի – տ.գ․թ․, ավ․դասախոս

Պողոսյան Մուկուչ - տ.գ․թ․, ավ․դասախոս

Սարգսյան Նելլի Մարտինի – դասախոս