Բակալավրիատ հեռակա

Բակալավրիատ (հեռակա ուսուցում) 

Հ

Մասնագիտություն

Հ

Մասնագիտություն

1

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

 5

032101.00.6 Լրագրություն

032101.01.6 Լրագրություն

2

023102.00.6 Օտար լեզու և գրականություն

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

6

101801.00.6 Սերվիս

101801.01.6 Սերվիս

 

3

023201.00.6 Լեզվաբանություն

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /ըստ լեզուների/

7

101501.00.6 Զբոսաշրջություն

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

 4

023201.00.6 Լեզվաբանություն

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

8 031804.00.6 Հասարակայնության հետ կապեր

031804.01.6 Հասարակայնության հետ կապեր