Բակալավրիատ

ԵՊԼՀ մասնագիտությունների ցանկ

 

Բակալավրիատ (առկա ուսուցում)

 

Հ

Մասնագիտություն

Հ

 Մասնագիտություն

1

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

5

023201.00.6  Լեզվաբանություն

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /երկրագիտություն, անգլերեն/

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /երկրագիտություն, ֆրանսերեն/

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /երկրագիտություն, ռուսերեն/

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /միջազգային տուրիզմ/

2

023102.00.6 Օտար լեզու և գրականություն

023102.01.6  Ռուսաց լեզու և գրականություն

6

032101.00.6 Լրագրություն

032101.01.6 Լրագրություն

3

023201.00.6  Լեզվաբանություն

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

023201.03.6 Ռուսաց լեզու

7

 031201.00.6 Քաղաքագիտություն

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

 

 

4

023201.00.6  Լեզվաբանություն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն  և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն  և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ իտալերեն  և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն  և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ չինարեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ կորեերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և հայերեն

8

 101801.00.6 Սերվիս

101801.01.6 Սերվիս