Բակալավրիատ

ԲՊՀ մասնագիտությունների ցանկ

Բակալավրիատ (առկա ուսուցում)

Հ

Մասնագիտություն

Հ

 Մասնագիտություն

1

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

6

032101.00.6 Լրագրություն

032101.01.6 Լրագրություն

2

023102.00.6 Օտար լեզու և գրականություն

023102.01.6  Ռուսաց լեզու և գրականություն

7

031201.00.6 Քաղաքագիտություն

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

3

023201.00.6 Լեզվաբանություն

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

023201.03.6 Ռուսաց լեզու

8

101801.00.6 Սերվիս

101801.01.6 Սերվիս

4

023201.00.6 Լեզվաբանություն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ իտալերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ չինարեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ կորեերեն և հայերեն

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և հայերեն

9

101501.00.6 Զբոսաշրջություն

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

 5

023201.00.6 Լեզվաբանություն

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն / անգլերեն/

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն / ֆրանսերեն/

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն / ռուսերեն/

 10

031804.00.6 Հասարակայնության հետ կապեր

031804.01.6 Հասարակայնության հետ կապեր