Կացության քարտի ձևակերպման ընթացակարգ

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվում է, որպեսզի բոլոր գիտական աշխատողները (հետազոտողներ, այցելող դասախոսներ, փորձագետներ) և ուսանողները կացության թույլտվություն ստանան ՀՀ կառավարությունից։

Երևանի Վ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի (ԵՊԼՀ) արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունը աջակցում է ԵՊԼՀ այցելող միջազգային գիտնականներին (հետազոտողներ, այցելող դասախոսներ, փորձագետներ) և ուսանողներին Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական կարգով մնալու համար անհրաժեշտ կարևորագույն ընթացակարգերը կազմակերպելու և իրականացնելու հարցում։

ԵՊԼՀ արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության թիմը Ձեզ կօգնի դիմելու ողջ գործընթացում։ Կացության թույլտվությունն անվճար է ԵՊԼՀ-ի միջազգային ակադեմիական անձնակազմի և ուսանողների համար։ Փաստաթղթերի թարգմանության, պահանջվող փաստաթղթերի տպագրության և պատճենման, ինչպես նաև բժշկական տեղեկանքների վճարները հոգում է դիմումատուն, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով։

Միջազգային ակադեմիական անձնակազմին և ուսանողներին խորհուրդ է տրվում դիմել թույլտվության համար երկիր մուտք գործելուց հետո 30 օրվա ընթացքում։

  1. Կացության թույլտվության համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը

Միջազգային ակադեմիական անձնակազմը և ուսանողները պարտադիր պետք է ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Դիմումի ձևը (ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության աշխատողները անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգնել Ձեզ),
  • Անձնագիրը,
  • Անձնագրի անձը հաստատող էջի լուսապատճենը, ինչպես նաև մուտքի կնիքներ պարունակող բոլոր էջերի լուսապատճենները,
  • Անձնագրի նոտարի կողմից հաստատված հայերեն թարգմանությունը,
  • Բժշկական տեղեկանք՝ տրված հայաստանյան հիվանդանոցի կողմից,
  • Անձնագրի չափի 3 լուսանկար։

Կացության քարտի համար դիմելու նպատակով.

  • Միջազգային անձնակազմը և ուսանողները պետք է պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնեն ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն։
  • ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունը փաստաթղթերը դիմումատուի անունից կներկայացնի ՀՀ Ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչություն։ Կացության թույլտվության դիմումների քննությունը կարող է տևել մինչև 40 օր, երբեմն՝ ավելի երկար։
  1. ԵՊԼՀ-ի միջազգային անձնակազմը և ուսանողները պետք է կացության թույլտվության քարտը վերցնեն ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչությունից։

 

* Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ առանց մուտքի վավեր արտոնագրի (վիզայի) կամ կացության թույլտվության Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելը հակասում է օրենքին, և միջազգային անձնակազմը և ուսանողները պարտավոր են այցելել ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն թույլտվությունն ստանալու կամ ստացված թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու նպատակով։