Անձնակազմի կառավարման և զարգացման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման և զարգացման վարչության

Նպատակը

Ուսումնական բաժնի, դեկանատների, ամբիոնների և մյուս բաժինների ու ստորաբաժանումների հետ համատեղ աշխատանքների կազմակերպումը՝ համալսարանի կադրային քաղաքականությունը կազմակերպելու գործում:

Գործառույթները

  • համալսարանի անձնակազմի աշխատանքի ընդունման, ազատման, արձակուրդների ձևակերպման աշխատանքների կազմակերպումը, պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքումը,
  • համալսարան մուտքի, ելքի պլաստիկ քարտերի տրամադրումը, անաշխատունակության թերթիկների հաշվառումը, ազատման թերթիկների հաշվառումը, աշխատանքային կարգապահության հսկողությունը,
  • մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվության համակարգումը, աշխատակազմի տվյալների բազաների վարումը,
  • համագործակցություն այլ ստորաբաժանումների հետ՝ անձնակազմի կարիքների վերլուծության իրականացման նպատակով,
  • սովորողների անձնական գործերի պահպանումը, փաստաթղթերի լրացումը, թարմացումը, համակարգումը, արխիվացումը,
  • համագործակցություն ՀՀ զինկոմիսարիատների հետ,
  • համալսարանում սովորողների հաշվառման մատյանների պատրաստումը և դրանց վարումը,
  • համալսարանի շրջանավարտների դիպլոմների և դրանց կրկնօրինակների պատրաստումը և տրամադրումը:

Անձնակազմի կառավարման և զարգացման վարչության բաժին է Համալսարանական շարունակական կրթության բաժինը:

Աշխատակազմ

Գլխավոր մասնագետ՝ Լարիսա Իվանի Եղիյան (2-17)

Ավագ մասնագետ՝ Մերի Նիկոլայի Մառ (2-17)

Վարչության մասնագետ՝ Աննա Գալստյան (2-17)

Վարչության մասնագետ՝ Շուշաննա Խաչատրյան 

ԱԿԶ վարչության մասնագետ՝ Սերոբ Վարդանյան

 
 

Անձնակազմի կառավարման և զարգացման վարչության պետ

Մարիա Պետրոսյան

Հեռ.՝ +374 60 830 111 (2-22)

Էլ. հասցե՝ bryusov.yndhanurbajin@gmail.com

Աշխատակազմ

 

Անձնակազմի կառավարման և զարգացման վարչության պետ՝
Մարիա Պետրոսյան

Գլխավոր մասնագետ՝ Լարիսա Եղիյան

Ավագ մասնագետ՝ Մերի Մառ (2-17)

Մասնագետ՝ Աննա Գալստյան (2-17)

Մասնագետ՝ Շուշաննա Խաչատրյան( 2-17)

ԱԿԶ մասնագետ՝ Սերոբ Վարդանյան (2-17)