Գլխավոր մասնագետ՝ Լ.Եղիյան
Ավագ մասնագետ՝ Մ.Մառ
Մասնագետ՝ Ա.Հայրապետյան
Հեռ.՝ 011-300-111 /ներքին 2-16, 2-17, 2-90/
Էլ.փոստ`kadrer@brusov.amkadrer1@brusov.am

Հարգելի' գործընկերներ,

Աշխատանքի ընդունվելու համար պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
  1. Անձնական թերթիկ /նկարը պարտադիր է/ word Ֆայլով
  2. Դիմում
  3. Գիտական աշխատանքների ցուցակ /scan 
  4. Ինքնակենսագրություն (CV)
  5. Անձնագրի և սոց. քարտի պատճեն
  6. Հիմնական աշխատողները՝ աշխատանքային գրքույկ
  7. Համատեղողները՝ տեղեկանք հիմնական աշխատանքի վայրից և աշխ. գրքույկի պատճեն
  8. Սանիտարական գրքույկ ֆլյուրոգրաֆիայի կնիքով
  9. Զինվորական գրքույկ
  10. Դիպլոմներ,հավելված հաստատված/ scan

1, 3, 10 կետերում նշված փաստաթղթերը պետք է լրացնել և էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկել kadrer2@brusov.am էլ. փոստին, իսկ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 կետերում նշվածները՝ պետք է ներկայացնել անձամբ։