ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականը հրատարակվում է երկու ուղղություններով՝ «Լեզվաբանություն և բանասիրություն», «Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ»: 

Յուրաքանչյուր ուղղությամբ տարեկան հրատարակվում է «Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականի երկու պրակ:

ԲՊՀ Բանբերում տպագրվող հոդվածների համար նախատեսված տեխնիկական պահանջները և գրախոսականի ձևը:

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի 30.11.2018 թվականի № 2 նիստի որոշմամբ հաստատվել է՝

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականի ընդհանուր խմբագրական խորհրդի կազմը.

 • Եղիազարյան Գայանե, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր /գլխավոր խմբագիր/
 • Տատկալո Նինա, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Թոփուզյան Աիդա, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Բարլեզիզյան Արամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Խաչատրյան Նատալյա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Արզումանյան Լիլիթ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Գասպարյան Գայանե, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Միրումյան Կառլեն, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Մարկոսյան Աշոտ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Խաչատրյան Կարեն, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Ջոն Նալբանդյան, հանրային կառավարման դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Բիմ-Բադ Բորիս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՌԴ կրթության ակադեմիայի իսկական անդամ
 • Պախսարյան Նատալյա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Սերեբրյակովա Սվետլանա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականի «Լեզվաբանություն և բանասիրություն» ուղղության խմբագրական կազմը.

 • Աբրահամյան Կարինե, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Գևորգյան Գայանե, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Համբարձումյան Դիանա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Մարգարյան Բելա, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Սողիկյան Քրիստինե, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Մանուկյան Նաիրա, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Ղազարյան Էլիզա, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Հովհաննիսյան Ֆրունզե, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Ապրեսովա Սոնյա, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Ասատրյան Սուսաննա, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Մադոյան Հակոբ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
 • Հարությունյան Իննա, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Բադալյան Լիլիթ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Ալավերդյան Անահիտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականի «Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ» ուղղության խմբագրական կազմը. 

 • Պետրոսյան Հայկ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Կարապետյան Իգոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 • Միլիտոսյան Լուիզա, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Չիտչյան Ալիսա, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Հակոբջանյան Հրաչիկ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Խաչատրյան Ռոբերտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 • Հովհաննիսյան Սամվել, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
 • Հարությունյան Լարիսա, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
 • Շահինյան Անի, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
 • Մադոյան Հակոբ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականի պատասխանատու խմբագիրների կազմը.

 • Խաչատրյան Նատալյա
 • Խաչատրյան Ռոբերտ
 • Միլիտոսյան Լուիզա
 • Փիլավջյան Հասմիկ
 • Ալավերդյան Անահիտ

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի» պարբերականի տեխնիկական խմբագիրների կազմը.

 • Փիլավջյան Հասմիկ /գլխավոր տեխնիկական խմբագիր/
 • Ղազարյան Սիրանուշ
 • Մակարյան Մարիամ
 • Ավետիսյան Աննա

Էլեկտրոնային Ամսագրեր