ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականը հրատարակվում է երկու ուղղություններով՝ «Լեզվաբանություն և բանասիրություն», «Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ»: 

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականը յուրաքանչյուր ուղղությամբ  տարեկան հրատարակվում է  երկու պրակ:

2014թ. մարտի 1-ից ԵՊԼՀ Բանբերը ներառվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից սահմանված ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:

Համաձայն ԵՊԼՀ 14.02.2014թ. հ. 23 ռեկտորատի որոշման՝ ԵՊԼՀ Բանբերում տպագրվող հոդվածների համար սահմանվել են հետևյալ գները՝

 1. դասախոսների տրամադրած հոդվածների 1 էջի համար՝ 1000 ՀՀ դրամ,
 2. սովորողների տրամադրած հոդվածների մեկ էջի համար՝ 700 ՀՀ դրամ:

ԵՊԼՀ Բանբերում տպագրվող հոդվածների համար նախատեսված տեխնիկական պահանջները:

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականի ընդհանուր խմբագրական խորհրդի կազմը (պարբերականի երկու ուղղությունների համար)՝

 

 • Գասպարյան Գայանե, բ.գ.դ., պրոֆեսոր /գլխավոր խմբագիր/
 • Արզումանյան Լիլիթ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Միրումյան Կառլեն, փ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Թոփուզյան Աիդա, մ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Մարկոսյան Աշոտ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

«Լեզվաբանություն և բանասիրություն» ուղղության խմբագրական կազմը՝

 • Ֆլջյան Լուսինե, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Աբրահամյան Կարինե, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Գևորգյան Գայանե, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Խաչատրյան Նատալյա բ.գ.թ., պրոֆեսոր
 • Եղիազարյան Գայանե, բ.գ.թ., դոցենտ
 • Հովհաննիսյան Նարինե, բ.գ.թ., դոցենտ
 • Սողիկյան Քրիստինե, բ.գ.թ., դոցենտ
 • Մանուկյան Նաիրա, բ.գ.թ., դոցենտ
 • Ղազարյան Էլիզա, բ.գ.թ., դոցենտ
 • Ավակովա Էրիկա, մ.գ.թ., դոցենտ

 

Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ» ուղղության խմբագրական կազմը՝

 

 • Պետրոսյան Հայկ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Կարապետյան Իգոր, մ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Թևոսյան Խաչատուր, մ.գ.թ., պրոֆեսոր
 • Միլիտոսյան Լուիզա, մ.գ.թ., դոցենտ
 • Չիտչյան Ալիսա, մ.գ.թ., դոցենտ
 • Շահվերդյան Անուշ, մ.գ.թ., դոցենտ
 • Խաչատրյան Ռոբերտ, բ.գ.թ., դոցենտ
 • Մադոյան Հակոբ, փ.գ.թ.