Ուսանողական խորհուրդ

Ուսանողական տարիները մարդու կենսագործունեության ամենաակտիվ և ամենահետաքրքիր ժամանակաշրջանն են: Ուսանողը ձեռք է բերում բարձրագույն կրթություն, մասնագիտություն, նոր ծանոթություններ և ընկերներ, շփվում է տարբեր և հետաքրքիր մարդկանց հետ, կատարում ինքնուրույն քայլեր և ըստ իր նախասիրությունների՝ կազմակերպում է իր ժամանցը: Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության, նրանց խնդիրների քննարկման և շահերի ներկայացման համար ԵՊԼՀ-ում գործում է ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական մարմին՝ Ուսանողական խորհուրդ: ԵՊԼՀ ուսանողական խորհուրդը ԵՊԼՀ ուսանողության ներկայացուցչական, ինքնակառավարման և նրա շահերը պաշտպանող ու ներկայացնող մարմին է: Ուխ-ն նպաստում է ԵՊԼՀ ուսանողության կրթական, գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: ԵՊԼՀ ՈՒԽ-ն որպես այդպիսին ձևավորվել է 1997թ. սեպտեմբերին:

ՈՒԽ գործունեության հիմնական առաքելությունն է համախմբել ԵՊԼՀ ուսանողությանը, աջակցել և մասնակցել բուհի գործունեությանը ու ուսումնական ծրագրերի բարեփոխումներին, ինչպես նաև նպաստել ուսանողության մեջ քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, ազգային և բուհական ավանդույթների պահպանմանը: Ուխ-ն ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը /ԵՊԼՀ կառավարման մարմիններում ուսանողները կազմում են 25%/, համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանը ներկայացնում է ուսանողությանը առնչվող հարցեր: Ուսխորհրդի կառավարման մարմիններն են.

• Ընդհանուր ժողովը

• Նախագահությունը

• Նախագահը