Ուղեկցող նամակ
Աշխատանքային կենսագրականի հետ մեկտեղ շատ հաճախ ներկայացվում է ուղեկցող նամակ, որի հիմնական նպատակն է ներկայացնել Ձեզ, ձեր մասնագիտական փորձը, հմտություններն ու գիտելիքները, որոնք կարող են օգնել տվյալ պաշտոնի ձեռք բերման հարցում։ Ուղեկցող նամակի հիմնական փիլիսոփայությունը հետևյալն է. Ձեր կողմից արդեն իսկ ձեռք բերված փորձը, Ձեր նպատակները, և թե ինչպես են այս երկուսը համադրվում իրար։ 
 
Ինչպես գրել ուղեկցող նամակ և օրինակներ կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝