Օգտակար հղումներ
ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնը կարևորում է ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումը աշխատաշուկայում։ Վերոնշյալ նպատակին հասնելու համար կենտրոնն իրականացնում է մի շարք ռազմավարական ծրագրեր և միջոցառումներ՝ աջակցելով ուսանողներին և շրջանավարտներին զարգացնել կարիերայում հաջողություններ ունենալու համար անհրաժեշտ կարողությունները։ Անցկացվում են երիտասարդների ուսուցում, որի ընթացքում վերջիններս ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ, ինչպիսիք են՝ ճանաչել և արժևորել սեփական անձը, արդյունավետ հաղորդակցվել մյուսների հետ, հետազոտել կարիերայի հնարավորությունները, կազմել ճիշտ աշխատանքային կենսագրական, ճիշտ ներկայանալ գործատուին և այլն։ Աշխատաշուկայում մրցունակության ապահովման և աշխատատեղերի պահպանման կարևոր նախապայման է գրագետ կազմված աշխատանքային կենսագրականը, ուղեկցող նամակը, մոտիվացիոն նամակը և այլն։ Վերը նշված տարրերը միասին մի գովազդային գործիք են, որի միջոցով ուրվագծվում են երիտասարդի բոլոր հմտությունները ու փորձը։ 
Ստորև ձեր ենք ներկայացնում մի քանի օգտակար հղումներ, որոնք Ձեզ կաջակցեն վերոնշյալ փաստաթղթերի ճիշտ և գրագետ կազմման գործում։ Ներկայացնում ենք նաև երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի, կրթաթոշակաների, կամավորական աշխատանքների և այլ հնարավորությունների ռեսուրսներ։ 
 
Ինչպես պատրաստվել արտասահման մեկնելուն՝ www.eastchance.com
Ինչպես գրել էսսեյ՝ www.eastchance.com
Ինչպես գրել հետազոտական թեմայի նկարագիր՝ www.eastchance.com
Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն՝ www.mycareer.am  
Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ՝ www.arlis.am
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա՝ www.hamk.am      
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան՝ www.ombuds.am        
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք՝ www.parliament.am    
Երիտասարդական պորտալ՝ www.youth.am