Հետաքրքվածության նամակ
Հետաքրքվածության նամակը կցվում է աշխատանքային կենսագրականին` կրթական, երիտասարդական, կամավորական ծրագրերին դիմելիս։ Ակադեմիական ծրագրերին դիմելիս այս փաստաթուղթը ավելի շատ կիրառվում է՝ ներկայացնելու տվյալ ծրագրին դիմելու դրդապատճառները, ակնկալիքները և նպատակը։ Կրթական ծրագրերի ժամանակ ներկայացվող նամակները կազմվում են՝ հինված այլ կանոնների և օրենքների վրա։ 
 
Ինչպես գրել հետաքրքրվածության նամակ և օրինակներ օրինակներ կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝