Երաշխավորագիր
Երաշխավորագիրը դասախոսների/գործատուների կողմից գրվող նամակի մի տեսակ է, որի միջոցով գնահատական է տրվում ձեր գիտելիքներին և հմտություններին, որոնք համապատասխանում են այն ծրագրին, որին Դուք դիմում եք։ Վերջինս օգնում է ընտրություն կատարողին ավելի հստակ պատկերացում կազմել Ձեր մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների վերաբերյալ։ 
 
Երաշխավորագրի օրինակներ կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝