Աշխատանքային կենսագրական
Կենսագրականը գովազդային այն գործիքն է, որն ուղղված է ներկայացնելու Ձեզ և Ձեր նախկին փորձը, արդեն իսկ ձեռք բերված հմտություններն ու գիտելիքները։ Գրագետ պատրաստված աշխատանքային ինքնակենսագրականը և աշխատանքային հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկացվածությունը կնպաստեն ցանկալի աշխատանքի փնտրման գործընթացին։ 
 
Ինչպես գրել աշխատանքային կենսագրական և ըստ առանձին ոլորտների և մասնագիտությունների աշխատանքային կենսագրականների օրինակներ կարող եք գտնել հետևյալ հղումներով՝
 
Europass CV գրելու ուղեցույց և օրինակ՝