Աշխատանքի փնտրում
Ակսեպտ կադրային կենտրոն՝ www.accept.am 
Տանժեռ Ռեքրութինգային ընկերություն՝ www.tanger.am