Աշխատանքային հարցազրույց
Գործատուի կողմից հարցազրույցի հրավիրվելը նշանակում է, որ Ձեր ինքնակենսագրականը բավարարել է գործատուի գրեթե բոլոր պահանջները և տվյալ հաստիքին ընդունման առաջին փուլն արդեն հաղթահարված է: Հարցազրույցը կարևոր է նաև կրթական և կամավորական ծրագրի դիմելու ժամանակ, քանի որ ներկայացնում է Ձեր պատրաստվածությունը: 

Հարցազրույցի նախապատրաստման հուշումներ կարող եք գտնել այստեղ՝