Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի (ՍԳՍ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է արդի հասարակական պահանջներին համապատասխան աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետների պատրաստմանը:

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետը ԲՊՀ-ի երիտասարդ և հեռանկարային ֆակուլտետներից է: Ֆակուլտետը առաջարկում է բարձրագույն կրթության համակարգի և արդի հասարակական պահանջներին համապատասխանող մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝ ապահովելով որակյալ և աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետներ: Ֆակուլտետը որդեգրել է ուսանողակենտրոն կրթության սկզբունքներ՝ պատրաստելով բարձր որակավորմամբ շրջանավարտներ: Ֆակուլտետի ուսանողական կյանքը հագեցած է ուսումնագիտական և ուսանողական տարաբնույթ միջոցառումներով: 

ՍԳՍ ֆակուլտետի ձեռքբերումները

 • Ֆակուլտետն ապահովում է որակյալ կրթություն՝ միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին համապատասխան:
 • Ֆակուլտետն իրականացնում է միջազգաին ակտիվ համագործակցություն, մասնավորապես՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ), «Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի, Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի (REC CAUCASUS) «Մարդը և կենսոլորտը» ծրագրի, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսական համալսարանի (РУДН) «Մետաքսի ճանապարհը ԱՊՀ երկրներում» ծրագրի, Եվրոպայում հյուրանոցային բիզնեսի և հանրային սննդի դպրոցների ասոցացիայի (EURHODIP) զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտում եվրոպական կրթական ծրագրերի հետ:
 • Ֆակուլտետի կրթական ծրագրերը համադրելի են արևմտյան բարձր վարկանիշ ունեցող համալսարանների ծրագրերի հետ, և ֆակուլտետի ուսանողները այդ համալսարաններում (Գերմանիայի Հալեի համալսարան, Էստոնիայի Տարտուի համալսարան, Լեհաստանի Յան Կոչանովսկու համալսարան և այլն) առանց որևէ դժվարության մասնակցում են փոխանակման ծրագրերի: Ամբիոնը Եվրամիության «Էրազմուս» ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է եռամյա «Ժան Մոնե մոդուլ» ծրագիրը՝ նախատեսված 2017–2020 թվականների համար։
 • Ֆակուլտետը ստեղծում է դեսպանատների, համալսարանների, ՌԴ-ի և Եվրոպայի ազգային մշակութային կենտրոնների հետ նախագծեր իրականացնելու հնարավորություն:
 • Ֆակուլտետի ուսանողների պրակտիկան իրականացվում է ՀՀ Ազգային ժողովում, Սահմանադրական դատարանում, ՀՀ նախագահի աշխատակազմում, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեում, Երևանի քաղաքապետարանում, «Մեդիամաքս» և «Արմենպրես» լրատվական գործակալություններում, հանրային ռադիոյում, «Առավոտ» պարբերականում, «Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերությունում, հյուրանոցներում և գիտաուսումնական  տարբեր հաստատություններում:
Կարդալ ավելին
Փակել

ՍԳՍ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Բակալավրիատ

Առկա ուսուցում

 • Քաղաքագիտություն
 • Սերվիս
 • Լրագրություն
 • Զբոսաշրջություն
 • Հասարակայնության հետ կապեր

Հեռակա ուսուցում

 • Սերվիս
 • Զբոսաշրջություն
 • Հասարակայնության հետ կապեր
 • Լրագրություն

Մագիստրատուրա

Առկա ուսուցում

 • Քաղաքագիտություն
 • Եվրոպագիտություն
 • Միջազգային հարաբերություններ
 • Սերվիս
 • Լրագրություն
 • Հասարակայնության հետ կապեր
 • Զբոսաշրջություն
 • Հյուրընկալության կառավարում 

Հեռակա ուսուցում

 • Լրագրություն
 • Սերվիս
 • Հասարակայնության հետ կապեր
 • Զբոսաշրջություն
 • Հյուրընկալության կառավարում

Ֆակուլտետի կազմում գործող ամբիոններն են.

Ֆակուլտետի կազմում գործող գիտաուսումնական կենտրոններն են.

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի խորհրդի կազմը

 

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան`

Դեկանի տեղակալ՝ Տաթևիկ Սողիկյան

Քարտուղարներ` Հասմիկ Սիմոնյան 

Ուսումնական բաժին՝ (+374 11) 300111 (2-09) Ընդհանուր բաժին՝ (+374 11) 300150 (2-22, 2-21, 2-23) Ընդունող հանձնաժողով՝ (+374 10) 520563 (2-87)
info@brusov.am