Ռուսաց և օտար լեզուների (ՌՕԼ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է ռուսաց և օտար լեզուների մասնագետների պատրաստմանը: Ներկայումս ֆակուլտետում պատրաստում են նաև եռալեզու և երկլեզու թարգմանիչ-մասնագետներ: 

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետը հիմնադրվել է ԲՊՀ-ի ստեղծման առաջին իսկ օրվանից: 

Բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացման համատեքստում, այսօր ընդլայնվել է առաջարկվող մասնագիտությունների, լեզուների և դրանց ուսուցման ձևերի շրջանակը:

Ֆակուլտետի ուսանողները ներգրավված են համալսարանում կազմակերպվող տարբեր միջոցառումներին, ակտիվորեն մասնակցում են ֆակուլտետի մշակութային և գիտական կյանքին՝ երիտասարդական համաժողովներին և մրցույթներին, գիտագործնական գիտաժողովներին և սեմինարներին:

ՌՕԼ ֆակուլտետի ձեռքբերումները

Ֆակուլտետն ապահովում է միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին համապատասխան որակյալ կրթություն, որը ֆակուլտետի ուսանողությանը թույլ է տալիս՝

 • մասնակցելու ակադեմիական փոխանակման ծրագրերին ՌԴ-ի և Եվրոպայի բուհերում,
 • ընտրելու և ուսանելու առաջարկվող ավելի քան 14 օտար լեզուներից երեքը (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, արաբերեն, ռումիներեն, բուլղարերեն, լեհերեն, հոլանդերեն, վրացերեն, չինարեն, կորեերեն, հինդի),
 • նախապատրաստվելու միջազգային վկայագրված քննություններին և հաջողությամբ հանձնելու դրանք,
 • նախագծեր իրականացնելու տարբեր երկրների դեսպանատների, համալսարանների, ՌԴ-ի և Եվրոպայի ազգային մշակութային կենտրոնների հետ:

Ֆակուլտետի ուսանողների պրակտիկան իրականացվում է ռուսական մշակույթի և գիտության կենտրոնում, դպրոցներում, ՀՀ կրթական այլ հաստատություններում:

Կարդալ ավելին
Փակել

Մասնագիտություններ 

Բակալավրիատ

Առկա ուսուցում

 • Լեզվաբանություն (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն)
 • Օտար լեզու և գրականություն (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն)
 • Միջմշակութային հաղորդակցություն (ռուսերեն)
 • Թարգմանչական գործ (ռուսերեն-հայերեն, ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն)

Հեռակա ուսուցում

 • Լեզվաբանություն (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն)
 • Ռուսաց լեզու և գրականություն

Մագիստրատուրա 

Առկա ուսուցում 

 • Լեզվաբանություն (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն)
 • Օտար լեզու և գրականություն (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն)
 • Միջմշակութային հաղորդակցություն (ռուսերեն)
 • Թարգմանչական գործ (ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն)
 • Կիրառական լեզվաբանություն (լեզվաբանություն և ՏՏ)
 • Հրատարակչական գործ (ֆրանսերեն)

Հեռակա ուսուցում

 • Կիրառական լեզվաբանություն (լեզվաբանություն և ՏՏ) 

Ֆակուլտետի կազմի մեջ մտնում են՝  

 1. Անգլերենի ամբիոնը
 2. Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնը
 1. Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնը

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի կազմը

 
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան՝ 

Դեկանի տեղակալ՝ Գևորգ Փիլավջյան

Քարտուղարներ՝ Անիտա Հայրապետյան, Նաիրա Բաղդասարյան

Ուսումնական բաժին՝ (+374 11) 300111 (2-09) Ընդհանուր բաժին՝ (+374 11) 300150 (2-22, 2-21, 2-23) Ընդունող հանձնաժողով՝ (+374 10) 520563 (2-87)
info@brusov.am