Ուսանող

 • Ուսման վարձերի վճարման կարգ

  2018/2019 ուս. տարվա ուսման վարձերի վճարման կարգ

 • Ուսանողական գիտական ընկերություն

  ԵՊԼՀ ուսանողական խորհրդի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է համալսարանի ուսանողների գիտահետազոտական գործունեությունը, խրախուսում է ուսանողների գիտական մտքի և կարողությունների զարգացումը, նպաստում է նաև ԵՊԼՀ գիտահետազոտական ներուժի աճին և հեղինակության բարձրացմանը։

 • Ուսանողական խորհուրդ

  Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության, նրանց խնդիրների քննարկման և շահերի ներկայացման համար ԵՊԼՀ-ում գործում է ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական մարմին՝ Ուսանողական խորհուրդ:

 • Կրթաթոշակներ

  Եթե հետաքրքրված եք ուսման որակը խթանող տարբեր մրցույթներով, որոնց հաղթողները ստանում են անվանական կրթաթոշակներ, արտերկրում սովորելու հնարավորություն, կարող եք ծանոթանալ ԵՊԼՀ-ում գործող ծրագրերի ցանկին...

 • Դասացուցակ

  Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

  Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

  Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

  Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ