Օգտակար ռեսուրսներ

 • Աշխատանքային հարցազրույց

  Գործատուի կողմից հարցազրույցի հրավիրվելը նշանակում է, որ Ձեր ինքնակենսագրականը բավարարել է գործատուի գրեթե բոլոր պահանջները և տվյալ հաստիքին ընդունման առաջին փուլն արդեն հաղթահարված է:

 • Երաշխավորագիր

  Երաշխավորագիրը դասախոսների/գործատուների կողմից գրվող նամակի մի տեսակ է, որի միջոցով գնահատական է տրվում ձեր գիտելիքներին և հմտություններին, որոնք համապատասխանում են այն ծրագրին, որին Դուք դիմում եք։ 

 • Հետաքրքվածության նամակ

  Հետաքրքվածության նամակը կցվում է աշխատանքային կենսագրականին` կրթական, երիտասարդական, կամավորական ծրագրերին դիմելիս։

 • Աշխատանքային կենսագրական

  Կենսագրականը գովազդային այն գործիքն է, որն ուղղված է ներկայացնելու Ձեզ և Ձեր նախկին փորձը, արդեն իսկ ձեռք բերված հմտություններն ու գիտելիքները։ 

 • Ուղեկցող նամակ

  Աշխատանքային կենսագրականի հետ մեկտեղ շատ հաճախ ներկայացվում է ուղեկցող նամակ, որի հիմնական նպատակն է ներկայացնել Ձեզ, ձեր մասնագիտական փորձը, հմտություններն ու գիտելիքները, որոնք կարող են օգնել տվյալ պաշտոնի ձեռք բերման հարցում։
 • Օգտակար հղումներ

  ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնը կարևորում է ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումը աշխատաշուկայում։ Վերոնշյալ նպատակին հասնելու համար կենտրոնն իրականացնում է մի շարք ռազմավարական ծրագրեր և միջոցառումներ՝ աջակցելով ուսանողներին և շրջանավարտներին զարգացնել կարիերայում հաջողություններ ունենալու համար անհրաժեշտ կարողությունները։
  Ստորև ձեր ենք ներկայացնում մի քանի օգտակար հղումներ, որոնք ձեր կաջակցեն վերոնշյալ փաստաթղթերի ճիշտ և գրագետ կազմման գործում։ Ներկայացնում ենք նաև երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի, կրթաթոշակաների, կամավորական աշխատանքների և այլ հնարավորությունների ռեսուրսներ։