Դասացուցակ

  • «Կրթության գնահատում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը միակն է ՀՀ-ում, որն իրականացվելու է 1.5 տարում 90 ԿՓԵՀ կ

  • «Կրթության գնահատում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը միակն է ՀՀ-ում, որն իրականացվելու է 1.5 տարում 90 ԿՓԵՀ կ

  • ԵՊԼՀ-ն, բարելավելով միջազգայնացման իր գործընթացները, Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման համար դրական նախադ