Դասացուցակ

 • Հետազոտությունների մրցույթ “Brusov State University Endowment Fund”

  «Սահակյան-Բագրամյան ֆոնդ» բարեգործական կազմակերպություն

  Շարադրությունների մրցույթ 
   
  Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ուսանողների համար - ֆինանսավորվում է «Սահակյան-Բագրամյան ֆոնդ» բարեգործական կազմակերպության կողմից 
   Brusov State University Endowment Fund
   
   
 • Հայոց ցեղասպանության հիշատակի շարադրությունների մրցույթ 2020

   
  Հայոց ցեղասպանության հիշատակի շարադրությունների մրցույթ 
   Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսանի ուսանողների համար - ֆինանսավորվում է Վարդանանց ասպետների կողմից