Դասացուցակ

  • Հայոց ցեղասպանության հիշատակի շարադրությունների մրցույթ 2020

     
    Հայոց ցեղասպանության հիշատակի շարադրությունների մրցույթ 
     Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսանի ուսանողների համար - ֆինանսավորվում է Վարդանանց ասպետների կողմից