Տեսակոնֆերանս «Բնապահպանական արդի մարտահրավերները» թեմայով

Վերջին տասնամյակներում ձևավորվել և բուռն զարգացում է ապրել գիտությունների մի ամբողջ համակարգ՝ Երկիր մոլորակի բնապահպանության և բնօգտագործման վերաբերյալ։ «Մարդկության ինքնաոչնչացման վտանգ», «բնապահպանական և բնօգտագործման հիմնախնդիր» հասկացությունները դարձել են համայն մարդկությանը հուզող հարցեր։

Մարդը գոյատևում և ապահովում է իր հասարակական առաջընթացը՝ օգտվելով բնության բարիքներից։ Մարդու վերաբերմունքը բնական միջավայրի նկատմամբ ի սկզբանե եղել է սպառողական, բայց այդ միջավայրի ինքնազարգացման և ինքնավերականգնման միջոցով «բուժվել են» մարդահարույց վնասները։

Այժմ մարդու ակտիվ ներգործությունը բնական միջավայրի վրա այնպիսի ծավալներ է ընդունել, որ խախտվել է ինքնակարգավորման ու ինքնազարգացման ընթացքը, ընդ որում վերջին 30 տարվա ընթացքում բնությունից կորզվել և օգտագործվել է այնքան նյութական պաշար, որքան նախորդ 5000 տարվա ընթացքում։

Բնաշխարհի վրա մարդու ներգործության բոլոր այս բացասական հետևանքները մտահոգության առիթ են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ֆրանսիայում:

Հանրությանը հուզող բնապահպանական խնդիրներին էր նվիրված նաև սեպտեմբերի 17-ի «Բնապահպանական արդի մարտահրավերները» թեմայով տեսակոնֆերանսը, որ կազմակերպել էր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների կենտրոնը: Բանախոսն էր իրավաբանության մագիստրոս Ռոբբի Լոնոհը /Ֆրանսիա/: Տեսակոնֆերանսը միանգամից երկու նպատակ էր հետապնդում. համալսարանի ֆրանսերեն ուսումնասիրող ուսանողներին ծանոթացնել համաշխարհային արդի բնապահպանական կնճռոտ հարցերին, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի և Հայաստանի աղտոտվածության և բնապահպանական այլ խնդիրներին՝ ակտիվացնելով ֆրանսերեն բնապահպանական բառապաշարը բանավոր խոսքում: Տեղում կազմակերպված բանավեճը վեր հանեց ֆրանսիական բաժնի ուսանողների՝ ֆրանսերեն կենդանի խոսքը լսելու, ըմբռնելու հմտությունները, բարձրացված հարցերի շուրջ գրագետ ֆրանսերենով մտքեր փոխանակելու կարողությունը:

Տեսակոնֆերանս «Բնապահպանական արդի մարտահրավերները» թեմայով